Del

Nyt fra VEU

DE-L 6 ugers jobrettet uddannelse

Positivlisterne til 6 ugers jobrettet uddannelse blev meddelt den 22. december, og skoleforeningerne har haft dialog med STAR om forståelse for, at selvom skolerne er påbegyndt koordinering af udbuddet i VEU-centerregi, må der påregnes planlægnings- og koordineringstid før der er overblik over hele udbuddet. Det skal også ses i lyset af det udtalte ønske om, at ledige optages på uddannelser, sammen med beskæftigede. Skolernes eksisterende AMU-udbud skal derfor suppleres med forløbene på positivlisten.

Da STAR har fokus på forsyningssikkerheden, har vi i lederforeningerne for AMU–udbyderne ved AMU-centre, SOSU-skoler og Danske Erhvervsskoler drøftet, hvordan skolerne kan bidrage til koordinering af det samlede udbud af kursusforløbene på positivlisterne i overensstemmelse med intentionerne i beskæftigelsesreformen. For at understøtte en fælles proces har lederforeningerne anbefalet skolerne/VEU-centrene at samarbejde med jobcentre og de relevante lokale aktører om jobrettet uddannelse, koordinering mellem udbydere i VEU-centerregi og på tværs af VEU-centre, vurdering af udbuddet i forhold til beskæftigelsesmulighederne i det naturlige arbejdsmarkedsopland og tilrettelæggelse af et udbud, som også med rimelig sikkerhed kan gennemføres. Endelig har vi anbefalet, at skolerne vejleder og hjælper ledige med tilmeldingsprocessen på den skole, hvor kursisten starter, hvis kursusforløbet skal gennemføres på flere skoler.

Link til lederforeningernes anbefalinger til arbejdet med jobrettet uddannelse.  

 

Følg informationerne om beskæftigelsesreformen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opdaterer hjemmesiden om beskæftigelsesreformen med vejledninger, informationsmateriale, spørgsmål og svar – om bl.a. 6 ugers jobrettet uddannelse, ufaglært til faglært, voksenlærlingeordningen m.m. Link til STAR om beskæftigelsesreformen Kan også sættes på Fokus

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K