Del

Evaluering af indsatsen for at skaffe praktikpladser

I slutningen af januar kom to rapporter fra Undervisningsministeriet om praktikpladssituationen.

Det drejede sig om Danmarks Evalueringsinstituts evaluering af alle praktikcentre og Deloittes rapport om praktikpladspotentialet i de danske virksomheder.

På baggrund af EVA’s rapport om praktikcentrene og den nye udbudsrunde af skolepraktik i 2017 arbejder DE-L’s EUD-udvalg med at formulere en række anbefalinger til, hvad praktikcentrene skal arbejde videre med og hvad der giver mening at måle praktikcentrenes indsats på. Det sker i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe, der består af fem praktikcenterchefer.

Læs DE-L’s pressemeddelelse med en kommentar til EVA’s rapport om praktikcentre.

Læs EVA’s rapport

Læs Deloittes rapport.

Rapporterne sætter fokus på de manglende praktikpladser, men det er jo vigtigt også at skabe opmærksomhed om, at langt hovedparten af dem, der ønsker en praktikplads, også får én i en virksomhed. Aktuelt har knap 80.000 en uddannelsesaftale, hvoraf de 6.500 er i skolepraktik i et praktikcenter, mens 4.800 ifølge Undervisningsministeriets tal er praktikpladssøgende uden at være i et praktikcenter.

Den sidste gruppe bliver i øjeblikket indkaldt til samtale i et praktikcenter – første runde løb som bekendt af stablen i januar og anden runde finder sted i marts. Formålet med samtalerne er at få et mere reelt billede af antallet af praktiksøgende.

Et eksempel fra virkeligheden
Et af de 49 praktikcentre fra EVA’s rapport er Københavns Tekniske Skoles praktikcenter i Herlev, som udbyder skolepraktik (SKP) inden for fagene murer, tømrer, snedker, industritekniker, værktøjsmager, anlægs-, bygningsstruktur og brolægger, laboratorietandtekniker og teknisk designer.

På KTS har man erfaret, at mange af de unge, der bliver indkaldt til denne ”søge-kø”-samtale helt udebliver, og dermed slettes de fra søge-køen, hvilket de også får besked om i indkaldelsen.

”Desværre bliver vi ikke kloge på årsagen til deres udeblivelse, og vi ved derfor ikke, om det er fordi, de ikke har set indkaldelsen eller det er et bevidst fravalg. 2. runde af undersøgelsen starter til marts, og vi har sendt vores nuværende erfaringer med interviewskemaet til ministeriet,” fortæller sekretariatsleder Kirsten Bille fra Praktikcentret på KTS.

EVA’s rapport viser, at skolepraktikken og det opsøgende praktikpladsarbejde tilrettelægges langt mere systematisk i dag end tidligere.

”Vores konsulenter og instruktører arbejder dagligt for flere aftaler til vores elever. Alle benytter deres netværk til gavn for vores elever, men vi skal stadig blive bedre til at synliggøre behovet for elevernes eget ansvar for at arbejde mere aktivt for praktikpladser. Det kan for mange elever være svært at overskue både praktikpladssøgning og faglig udvikling i hverdagen, siger praktikcenterchef Jeanette Hall.

På KTS har man også stor fokus på at supplere arbejdet i praktikcentret med at få korte aftaler, del- og restaftaler i virksomheder. En af dem, der har glæde af det, er Kim Bøgelund Sørensen, som er 20 år og til september udlært tømrer. Han har været i SKP og er lige nu i delaftale, hvor han er med i byggeriet af en stormoské på Vibevej i København.

”Det gode ved SKP er, at man selv kan byde ind med opgaver. Det betyder fx, at man kan arbejde mere målrettet op til svendeprøven. SKP er helt fint som midlertidig løsning i ens uddannelsesforløb. Man lærer ikke at arbejde hurtigt og under tidspres, som ude i en virksomhed. Der har tiden første prioritet og kvaliteten anden prioritet – groft sagt, for tid er penge. I SKP lærer man til gengæld noget om finesserne og detaljerne. Her skærer man med håndsav. Det ville man aldrig gøre ude på en byggeplads. Ulempen ved SKP er, at vi ikke rigtigt lærer det, som man laver mest af ude i virkeligheden: renovationsopgaver. For det er hovedsageligt nye ting, vi producerer i SKP – renovationsopgaver ville jo være konkurrenceforvridende. Men heldigvis er de ansatte på praktikcentret vildt gode til at få os ud i aftaler hos virksomheder, så vi oplever fra begge verdener. Jeg kender ingen fra min årgang, der udelukkende har været i SKP. Det har min mester herude i delaftalen til gengæld. Han ejer firmaet sammen med sin far, så det kan altså sagtens lade sig gøre at komme i arbejde, selvom ens uddannelse kun har foregået på SKP – men jeg tror ikke, det er en drøm for nogle. Alle vil selvfølgelig helst ud i virkeligheden. Der er også den økonomiske faktor ved en praktikaftale. Det er alt andet lige bare mere motiverende at gå i gang med dagens arbejde, når du rent faktisk får løn for det,” mener Kim Bøgelund Sørensen, der er i delaftale frem til slutningen af marts.

Hverdagen i praktikcentret

Arbejdsdagen i praktikcentret ligner i høj grad den i en virksomhed: Lærlingene møder til den tid, de ville gøre i en praktikaftale, det vil sige for fx en tømrer starter dagen kl. 7, mens en teknisk designer starter kl. 8. En af de store forskelle mellem praktikcenter og virksomhed er, at lærlingene arbejder mere selvstændigt i praktikcentret:

”Dagen starter med planlægning af opgaver - fuldstændig ligesom ude i en virksomhed. I vores tilfælde har vi bare en anden fordeling af lærlinge/svende. Vores elever skal i langt højere grad være selvstændige i deres hverdag. På nogle punkter kan man faktisk sige, at skolepraktik er bedre: Vi kan tilrettelægge opgaver, der passer til elevens udvikling og hovedforløbsundervisning. Vi har stor diversitet i vores opgaver,” fortæller chef for praktikcentret på KTS, Jeanette Hall.

Lærlingene i praktikcentret må ikke udføre konkurrenceforvridende arbejde, så tømrerne og snedkerne producerer ofte nye borde/bænkesæt til fx institutioner eller reoler og skriveborde. Praktikcentret kan derfor ikke helt afspejle det tidspres, der er i et firma, hvor tid er penge. Til gengæld har centret fokus på at udvikle lærlingenes selvstændighed.

”Det kommer eleverne til stor gavn senere i deres arbejdsliv. Vi arbejder med praktikmålene og den enkelte elevs faglighed og rutine,” uddyber Jeanette Hall.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K