Del

En informationsmættet VEU konference

110 engagerede deltagere var med, da Danske Erhvervsskoler holdt konference om voksen- og efteruddannelse i en reformtid.

Det var en informationsmættet dag om mange af de initiativer, der rører sig på området,  - og der var stor lydhørhed hos deltagerne.

Uddannelsesindsatsen i beskæftigelsesreformen

Specialkonsulent Kristian Bak, STAR og direktør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor Syd indledte konferencen med et indblik i baggrunden for uddannelsesindsatsen i beskæftigelsesreformen - målrettet uddannelsesindsatsen til ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel.

Kristian Bak fortalte bl.a. om styringskonceptet bag positivlisterne til jobrettet uddannelse, og at arbejdet med den første positivliste har været en læreproces for alle involverede. Skolernes og skoleforeningernes respons og erfaringer vil man så vidt muligt inddrage i den kommende proces med positivlister for 2016. Peter Graversen fokuserede på den regionale uddannelsespulje, som der p.t. arbejdes med i De Regionale Arbejdsmarkedsråd, hvor skolerne også er repræsenteret. Der kommer rigtig mange forslag til den lokale pulje og han opfordrede forslagsstillerne til skarpere prioritering.

EUV og AMU

Lisbeth Bang Thorsens orienterede både om den nye EUV og AMU initiativer og fortalte bl.a. at undervisningsministeriet forventer at udgive en vejledning om euv i foråret og om EVA’s analyser om ufaglært til faglært indsatsen. En interessant pointe om voksenpædagogiske miljøer på skolerne er, hvordan der kan skabes et godt samspil mellem de unges nysgerrighed og de voksnes erfaringer.

Arbejdet med standardmerit mellem EUV og AMU er snart afsluttet, og der er nu ca. 370 AMU kurser, som er meritgivende, så her er et afsæt for bedre samspil mellem AMU og EUV. Lisbeth Bang Thorsen redegjorde også for de AMU-initiativer, som skal bidrage til revitalisering og løfte aktiviteten: Kommende niveaudeling med skarpere profil, mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen, voksenvejledning, udvidelse af målgruppen m.m. Indlægget sluttede med spørgsmålet til salen om, ”hvis det ikke virker, hvad er det så der mangler for at skabe motivation for erhvervsrettet VEU?

De ufaglærtes kompetenceløft

Efter frokost holdt director Peter Plougman, Deloitte indlæg om de ufaglærtes forudsætninger for kompetenceløft. En analyse, som ser konkret på uddannelses- og beskæftigelseserfaringer og en af konklusionerne er netop, at en relativ stor gruppe har gode forudsætninger for et kompetenceløft i kraft af flere års arbejdserfaring indenfor samme branche eller flere AMU-kurser. Der er dog forskelle på de enkelte brancher og hvilke uddannelser, der efterspørges i brancherne, ligesom der er relativt store regionale forskelle på ufaglærtes uddannelsesforudsætninger. Undervejs rejste Peter Plougman også diskussionen om hvorvidt de aktuelle uddannelsesinitiativer er svaret på behovene og efterspørgslen på arbejdsmarkedet.

Efteruddannelse.dk får en hotline

Dagens to sidste indlæg stod i digitaliseringens tegn. Chefkonsulent Marianne Guerry Larsen og produktchef Klaus Østergård Jensen, STIL redegjorde for den kvalitative og kvantitative undersøgelse af Efteruddannelse.dk, og om de tiltag som nu bliver sat i værk for at forbedre portalen. Der bliver blandt andet etableret en central hotline, ligesom da portalen blev indført, hvilket vil lette arbejdet særligt for de mindre virksomheder.

Dagens sidste oplevelse var OplevAMU, hvor projektleder Thea Jepsen illustrerede, hvordan billeder på forskellige sociale medier kan sprede kursisternes erfaringer med AMU og skabe personlige beretninger, som andre kan spejle sig i. Vi lærte også lidt om, hvor ofte vi selv bruger nettet, når der skal købes ind, undersøges produkter og hentes et godt råd. Dermed var opfordringen givet til at dele billeder og de gode erfaringer på nettet. Udover gode råd fra venner og bekendte er det nemlig også her, vi i stigende grad søger tips og andres vurderinger, også når det gælder uddannelse.

Slides fra dagen:

Efteruddannelse.dk

K. Bak Graversen, beskæftigelsesreformen

Lisbet Bang Thorsen

OplevAMU

P. Plougmann

 

 

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K