Del

Beskæftigelsesreformen

Ens information til ledige, A-kasser og jobcentre om jobrettet uddannelse

Skoleforeningerne har i januar deltaget i et møde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om implementeringen af beskæftigelsesreformen. Foreningerne opfordrede til revision af positivlisterne hurtigst muligt, men STAR mente ikke, at der kan iværksættes revision før om et år. Behovet for øget fleksibilitet i uddannelsesmulighederne blev drøftet på mødet, men generelt konkluderer STAR, at det er for tidligt at lave ændringer, så kort tid efter vedtagelsen af reformen og iværksættelsen af positivlisterne. STAR er optaget af forsyningssikkerheden af kurserne til de ledige. Foreningerne har påpeget, at der er behov for at udbyde uddannelser i forhold til det lokale arbejdsmarkeds behov.

På grundlag af diskussionen gav DE-L og AMU FF tilsagn om, at foreningerne laver et udspil til, hvordan skolerne kan koordinere opgaven, så  A-kasser og jobcentre kan få information om skolernes tilrettelæggelse af jobrettet uddannelse. Arbejdet er planlagt som et lynprojekt i en mindre arbejdsgruppe i januar/februar måned.
DE-L og AMU FF gav desuden tilsagn til STAR om, at den skole, hvor den ledige starter sit uddannelsesforløb, varetager vejledning til evt. kurser, som finder sted på anden skole.

Spørgsmål om jobrettet uddannelse til STAR

Efter vedtagelsen af beskæftigelsesreformen og positivlisterne blev sendt til skolerne, har der rejst sig en række spørgsmål. Sekretariatet formidler spørgsmålene til STAR, som har givet tilsagn om at oprette en ”spørgsmål – svar” side. Skolerne er fortsat velkommen til at sende spørgsmål til sekretariatet, men alle opfordres til at sende spørgsmål direkte til STAR, så de kan oprette en side med de mest gængse spørgsmål.
www.star.dk

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K