Del

Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Lærlingeprojektet ”Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker” gør status. Målet er at få nedbragt antallet af alvorlige arbejdsulykker.

Et samarbejde mellem praktiksteder, skoler og lokale uddannelsesudvalg (LUU) skal forebygge alvorlige arbejdsulykker blandt lærlinge. Midlet er et øget fokus på sikkerhed i undervisningen og i adfærden på arbejdspladsen samt at styrke samspillet mellem de to led.

Erfaringer
Projektet løber i 2 år og er altså tæt på halvvejs. Derfor er der god grund til at gøre status.

Alle skoler er blevet kontaktet for at afdække mulighederne for et samarbejde. Langt de fleste skoler har takket ja til at deltage i projektet, og der er således godt gang i aktiviteterne rundt om i landet. Enkelte skoler har desværre valgt at stå udenfor.

Det er vores erfaring, at de centralt fastsatte målsætninger omkring arbejdsmiljøundervisningen på skoleophold bliver tolket meget forskelligt fra skole til skole. Dette medfører også forskellige niveauer i undervisningen. Der er tilsyneladende brug for øget vidensdeling om metode og niveau, så arbejdsmiljøindsatsen kan styrkes. Her kan LUU at spille en aktiv rolle.

Ligeledes er et godt samspil mellem praktiksted og skole om arbejdsmiljøet med til at skærpe opmærksomheden på elevernes sikkerhed. Derfor er det vigtigt, at LUU også har fokus på at prioritere arbejdsmiljøet. Det kan fx ske ved at sætte det på dagsordenen hver gang, at LUU holder møde.

Aktiviteter
Mange skoler er i gang med at planligge aktiviteter, og nogle er allerede godt i gang med dem.

Netværksmøder
 2 skoler har afholdt netværksmøder med det formål at samle gode kræfter og sammen udvikle fælles ideer til, hvordan kurven knækkes. Begge steder deltog faglærere, skoleledelse, LUU, lokale virksomheder og lærlinge.

Værktøjskurser
 Som et led i projektet tilbyder de to projektkonsulenter at gennemføre ”værktøjskurser”. Her lærer faglærere at bruge de værktøjer, som BAR har udviklet til undervisningsbrug. En del skoler har valgt at tage imod dette tilbud.

Det videre arbejde
Lærlingeprojektet fortsætter endnu et år. En hjemmeside lanceres til inspiration for skoler og virksomheder, der ønsker at få gode råd om undervisning eller oplæring i bedre sikkerhed. Tilmeld dig nyhedsbrevet på bar-ba.dk, så får du besked, når der sker noget nyt.

På skolerne er arbejdet med reformen godt i gang. I de nye grundforløb skal der ske en del ændringer i undervisning om arbejdsmiljø. Her vil vi meget gerne i dialog med skolerne om, hvordan det kan ske. Lærlingeprojektet skal også kunne fungere som inspirator til gode idéer om inddragelse af arbejdsmiljø efter den nye skolereform.

Har I endnu ikke drøftet projektet i LUU, eller ønsker I at sætte yderligere fokus på sikkerheden, er I meget velkomne til at kontakte en af de to projektkonsulenter. Vi kommer gerne ud til møder og drøfter mulighederne.

Vest for Lillebælt: Kent Jørgensen, Tlf.: 36 14 14 08, Mail: kej@bar-ba.dk

Øst for Lillebælt: Peter Røntved Andersen, Tlf.: 60 37 99 31,Mail: pra@bar-ba.dk

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K