Del

Flere kan komme i Ny Nordisk Skole

Det bliver nu muligt for endnu flere erhvervsskoler at deltage i det landsdækkende udviklingsnetværk Ny Nordisk Skole.Tredje ansøgningsrunde er i fuld gang og ansøgningsfristen er den 27. februar.

363 institutioner indenfor dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser og fritidstilbud på 0-18-års-området er allerede med, heraf 27 erhvervsskoler, som deltager med både gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser eller begge dele.

Ny Nordisk Skole handler om at arbejde ambitiøst og strategisk med forandring. Undervisningsministeriet tilbyder de deltagende institutioner en række redskaber, der understøtter den forandringsproces, som institutionerne står midt i. Gennem sparring og kompetenceudvikling klædes institutioner på til reform- og udviklingsarbejdet med udgangspunkt i den enkelte institutions største udfordringer. Redskaberne byder på konkrete kompetenceudviklingsaktiviteter i forhold til forandringsprocesser og til fagligt indhold og udvikling, ligesom der vil være mulighed for at få direkte sparring på institutionsniveau.

Vil en skole deltage i projektet, skal den først definere sine centrale udfordringer, sikre opbakning fra ledelsen og mindst 85 pct. af medarbejderne og så skal man enten tilslutte sig et eksisterende Ny Nordisk Skole-netværk eller finde sammen i et nyt netværk med mindst to andre institutioner, hvor en af dem skal være en anden type end de andre.

Mercantec i Viborg er en af de erhvervsskoler, der har været med fra starten. Mercantec samarbejder med børnehuset Unoden og Overlund Skole om at skabe et kodeks for den professionelle underviser og pædagog. Samarbejdet skal øge den faglige kvalitet og lette overgangene mellem institutionerne.

Læs mere om netværket på www.nynordiskskole.dk

Liste over medlemmer af Danske Erhvervsskoler, som allerede er med i Ny Nordisk Skole:14 skoler deltager både med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser:

Campus Bornholm CPH West Erhvervsskolerne i Aars EUC Nordvestsjælland EUC Sjælland Frederikshavn Handelsskole Køge Handelsskole Mercantec Selandia TEC Tech College Aalborg Uddannelsescenter Holstebro Vejen Handelsskole Viden Djurs 9 skoler deltager med erhvervsuddannelser: Den jyske Håndværkerskole Erhvervsskolen Nordsjælland KTS Skanderborg-Odder Skive Tekniske Skole Syddansk Erhvervsskole Tietgen Tradium ZBC 4 skoler deltager med gymnasiale uddannelser: Handelsskolen København Nord IBC Lemvig Gymnasium Aalborg Handelsskole

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K