Del

Nye fratrædelsesregler for funktionærer

Efter den 1. februar 2015 har en afskediget funktionær, som har været ansat på samme arbejdsplads i 12 år eller mere, ret til en godtgørelse svarende til en månedsløn.

Har funktionæren været ansat i 17 år eller mere, er godtgørelsen på tre måneders løn. Tidligere har en afskediget funktionær med mere end 12 års anciennitet ikke haft ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis funktionæren kunne få folkepension eller arbejdsgiverbetalt alderspension.

Ønsker der yderligere information, er man velkommen til at kontakte chefkonsulent Thomas Kurz Ankersen på tka@remove-this.danskeerhvervsskoler.dk eller på tlf. 333 77 895.

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K