Del

Nyt fra gymnasieområdet

Gymnasieudvalget:
Gymnasieudvalget holdt møde den 12. januar på Skive Handelsskole. Interessen på mødet samlede sig naturligvis om regeringens gymnasieudspil.

Det første forhandlingsmøde i gymnasieforligskredsen var den 13. januar, og der er aftalt en møderække over den næste måned. Ved første møde var studieretningerne på dagsordenen, og spørgsmålet om adgangskrav er gemt til sidst.
Der var enighed i udvalget om, at foreningen fortsat skal blande sig i den politiske debat, og at vi fremover forsøger at blive mere konkret med eksempler på HHX/HTX-studieretninger, som er i overensstemmelse med intentionerne bag regeringsudspillet.

Samtidig er der behov for at komme med forslag til, hvorledes studieretningerne kan organiseres inden for en række områder, der hver for sig peger mod bestemte videreuddannelsesmuligheder, og som samtidig markerer uddannelsernes særlige styrkeområder. Dagsordenen havde også et punkt om uddannelsernes profiler og om et forestående arbejde med at revidere en række af fagene, så der bliver bedre samspil mellem fagenes indhold og didaktik på den ene side og uddannelsernes profiler på den anden side.

Gymnasieudvalget drøftede også konkurrencerne i teknologi og erhvervscase. Her var der enighed om at stramme de bedømmelseskriterier, der anvendes. Det bør være mere tydeligt, at det handler om elevernes innovative og analytiske evner. Samtid er det vigtigt, at produkterne er egnede til at skabe opmærksomhed i medierne og dermed skabe opmærksom om uddannelserne.

Brandingklubben:
Brandingklubbens to hjemmesider www.handelsgymnasiet.dk og www.teknisk gymnasium.dk er nu i luften. Hjemmesiderne indeholder en kort præsentation af uddannelserne med vægt på videreuddannelsesmulighederne og med henvisning til de enkelte medlemsskolers gymnasiehjemmesider.

Pr. 1. februar starter Annika Yderstræde som studentermedhjælper i Danske Erhvervsskolers sekretariat. Annika skal arbejde med brandingklubben og med konkurrencerne i teknologi og erhvervscase.  

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K