Del

Jobcentre og andre rekvirenter kan ikke opkræves socialt taxameter

Jobcentre og andre rekvirenter kan ikke opkræves socialt taxameter, selvom skolen er berettiget til socialt taxameter på en given uddannelse.

Det fremgår af lovens § 5, stk. 2 (for loven om socialt tilskud), at der ikke i beregningen og opkrævningen ”for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.” indgår tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget: ”Det foreslås, at det sociale tilskud til institutionerne ikke skal omfattes af betalingen mellem institution og kommune eller anden aktør i henhold til lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.Baggrunden herfor er ønsket om at undgå en situation, hvor kommunen og anden aktør har økonomisk incitament til at købe uddannelsesaktiviteter hos uddannelsesinstitutioner, som ikke modtager socialt tilskud frem for hos uddannelsesinstitutioner, som modtager socialt tilskud, da det samlede taxametertilskud pr. årselev og dermed betalingen for uddannelsesaktiviteten vil være lavere på førstnævnte type af institution end på sidstnævnte.”

Der kan således ikke opkræves socialt taxameter, når jobcentre og lignende skal betale for elever på eud-uddannelser jf. lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Direkte link loven her

Bemærkningerne til lovforslaget findes her 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K