Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Nyhedsbrev juni 2015

 
 
 
 

Hvor skal vi hen, du?

Når disse linjer skrives, er der ikke udpeget en ny regering. Og jeg kan være alvorligt i tvivl, om den er udpeget, når dette læses. Valget gav et meget anderledes Folketing, end de fleste formentligt havde forestillet sig.

Dette valg, kunne man hævde, straffede gennemgående de gamle partier – dem, der kan forklare alt og finansiere ”krone til krone”. Til gengæld belønnedes de partier, der bød på drømme – Alternativet som det tydeligste eksempel, men vel også Enhedslisten og Liberal Alliance. Partier, der i højere grad profilerer sig på drømmen om et andet samfund. Det er da fx imponerende, at man kan komme i Folketinget med 9 mandater på ønsket om gratis offentlig trafik. På spørgsmålet om hvordan det så skal financierens, hørte jeg svaret: Det ved vi ikke, men kunne det ikke være rart?
Vi er i gang med et skift i befolkningen af 1973-dimensioner. Hvor det fører os hen på den uddannelsespolitiske front bliver interessant at se… 

Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne

Danske Erhvervsskoler på Folkemødet 2015

En række politikere meldte afbud i år, men trods det var der interessant debat blandt andet om gymnasieuddannelserne.

DE-L havde sammen med GL og Danske Gymnasier arrangeret debat om de gymnasiale uddannelser, under titlen: ”Kan jeg bruge min hue?”


Læs mere

Fortsat debat om gymnasieuddannelserne

Uanset regeringsforhandlingerne, fortsætter debatten om de gymnasiale uddannelser.

Senest har Danske Gymnasier (foreningen for skoler der udbyder stx og hf) meldt ud, at de mener, at der skal være mulighed for at vælge erhvervsrettede studieretninger i stx. Udmeldingen kommer i forlængelse af Folkemødet på Bornholm, hvor dagsordenen især kom til at handle om behovet for, at flere vælger en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.


Læs mere

Bekendtgørelse om studieadministrative systemer er forsinket

Processen omkring bekendtgørelsen er forsinket pga. valget.

STIL har meddelt, at bekendtgørelsen om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser er forsinket pga. valget. Sekretariatet følger sagen meget tæt, og rykker for en ny dato for bekendtgørelsens ikrafttræden.

Mindre diskrimination - mindre frafald

Københavns Kommune iværksætter initiativ, der skal forebygge diskrimination på erhvervsuddannelserne. Det mindsker frafald.

Københavns Kommune sætter målrettet ind for at styrke elevernes trivsel og bekæmpe diskrimination og frafald på erhvervsuddannelserne. Det gør man blandt andet ved at uddanne ungeagenter.


Læs mere

Status på EASY-A

Danske Erhvervsskoler og Danske SOSU-skoler har stor opmærksomhed på konsekvenserne af UVM’s beslutning om at udfase EASY-A.

De to foreninger har løbende kontakt med STIL for at sikre, at skolerne får den nødvendige hjælp og information. Man er også i tæt dialog med STIL om den udmeldte omstrukturering af supporten, således at skolerne får den bedst mulige støtte og hjælp – både før og efter 1. januar 2016.


Læs mere

Henvendelse fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har henvendt sig til en række skoler og bedt om adgang til karakteroplysninger.

I brevet, som skolerne har modtaget fra Miljøstyrelsen, fremgår det, at Miljøstyrelsen som følge af Sprøjtemiddelstrategien 2013-2015 skal indføre en autorisationsordning for brugere af bekæmpelsesmidler til professionelt brug.


Læs mere

Bestyrelseskurser 2015

Til efteråret kører Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne en ny kursusrække for bestyrelsesmedlemmer på erhvervsskolerne.

Igen i år udbyder Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne kurser for bestyrelsesmedlemmer på erhvervsskolerne.
Kursuskataloget byder på begynderkursus, strategikursus, formands- og næstformandskursus, og som en nyhed i år, kursus målrettet elevrepræsentanterne. 


Download kursuskatalog

Tilmelding til kurser

Infomøde om software-licenser

Partnerskabet UVM / UFM & SKI afholder efter sommerferien et infomøde om indkøb af software-licenser, ASP-services, Cloud-løsninger og kommunikationsløsninger på uddannelsesområdet.

Dagens oplæg henvender sig primært til it-chefer/-ansvarlige samt medarbejdere i institutionernes it-afdelinger og it-driftsfællesskaber.
Infomødet afholdes torsdag den 27. august på Syddansk Erhvervsskole i Odense. Skolerne vil modtage nærmere information fra UVM.


Læs  mere om rådgivningsgruppen og partnerskabet her

På vej mod en ny didaktik: den digitale erhvervsskole 3.0

Praxis inviterer til konference om udviklingen af den digitale erhvervsskole d. 23.-24. september 2015 i Odense. Konferencen kobler UVM’s strategi for Den Digitale Erhvervsskole med implementering af eud-reformen.


Læs mere

Nyt site om lærlinge

Kampagnen ”Knæk Kurven for alvorlige arbejdsulykker” har lanceret et nyt site.

Hjemmesiden henvender sig til faglærere og praktikvirksomheder inden for byggeriet og indeholder inspiration til, hvordan god sikkerhedskultur indarbejdes i undervisningen, og hvordan praktikvirksomheder kan sikre, at lærlinge får en god start på læretiden.


Besøg det nye site 

Konference om unge, hash og uddannelse

Onsdag den 26. august holder KL, Center for Forebyggelse i praksis konference om unge, hash og uddannelse.

Konferencen sætter fokus på samarbejdet mellem kommuner og ungdomsuddannelser for at forebygge unges debut med hash samt opsporing og hjælp til unge, hvor forbruget har konsekvenser for deres trivsel og evne til at gennemføre et uddannelsesforløb.
Konferencen afholdes i København.


Se program og tilmelding her

 
 
 
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev