Del

Fortsat debat om gymnasieuddannelserne

Uanset, at regeringsforhandlingerne betyder, at der er politikpause på Christianborg, fortsætter debatten om de gymnasiale uddannelser.

Senest har Danske Gymnasier (foreningen for skoler der udbyder stx og hf) meldt ud, at de mener, at der skal være mulighed for at vælge erhvervsrettede studieretninger i stx.

Udmeldingen kommer i forlængelse af Folkemødet på Bornholm, hvor dagsordenen især kom til at handle om behovet for, at flere vælger en erhvervsrettet ungdomsuddannelse. I øvrigt kommer ideen om de erhvervsrettede studieretninger i stx fra Danske Gymnasiers Strategi 2020, som kan downloades her fra deres hjemmeside:
www.danskegymnasier.dk/wp-content/uploads/2015/02/STRATEGI-2020.pdf.

Danske Erhvervsskoler har naturligvis den opfattelse, at vi allerede har det nødvendige udbud af erhvervsrettede studieretninger i hhx og htx og at elever, der ønsker en sådan studieretning bør vælge handelsgymnasiet eller teknisk gymnasium.

Det er oven i købet vores opfattelse, at studieretninger herfra vil være langt mere kvalificerende, end dem der vil kunne rummes i regi af stx. Samtidig lægger hhx- og htx studieretningerne op til videreuddannelse, som især er rettet mod ansættelse i den private sektor.

I modsætning hertil er de stx-studieretninger, der er under overvejelse direkte målrettet offentlige job. I Danske Erhvervsuddannelser har vi valgt at vente med offentligt at gå ud med vores budskaber om behovet for ændringer i de gymnasiale uddannelser, til vi har en regering og et uddannelsesudvalg i Folketinget.  - Så ved vi, hvem vi skal tale med, og så vil vi kunne argumentere direkte, herunder også i forhold til et fremtidigt regeringsgrundlag.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K