Del

Status for EASY-A

Som nævnt i nyhedsbrevet fra april har Danske Erhvervsskoler sammen med Danske SOSU-skoler stor opmærksomhed på konsekvenserne af UVM’s beslutning om at udfase EASY-A. De to foreningers fælles arbejdsgruppe har bl.a. løbende kontakt med STIL for at sikre, at skolerne får den nødvendige hjælp og information. Derfor er foreningerne også i meget tæt dialog med STIL om deres netop udmeldte omstrukturering af supporten, således at skolerne får den bedst mulige støtte og hjælp – både før og efter 1. januar 2016.

STIL har forsat ikke udmeldt en endelig model for, hvordan markedsåbningen i praksis skal forgå, men regner med at gøre dette i efteråret 2015. Uvisheden om fremtiden skaber forståeligt en del usikkerhed blandt skolerne. Derfor er Danske Erhvervsskolers og Danske SOSU-skolers anbefaling også, at skolerne endnu ikke skal overveje endsige indkøbe nye studiesystemer. Dette på trods af de mange private leverandører, som er i gang med at kontakte erhvervsskolerne med tilbud.

For at give de særligt interesserede yderligere information, er der sendt dette brev til skolernes ledelse, og på Danske Erhvervsskolers hjemmeside vil der løbende blive lagt informationer op.

Endelig vil Danske Erhvervsskoler og Danske SOSU-skoler sammen afholde et infomøde den 27. oktober 2015. Bemærk at mødet holdes under forudsætning af, at STIL på dette tidspunkt har vedtaget en model for markedsåbningen. Danske Erhvervsskoler og Danske SOSU-skoler sender yderligere informationer ud til skolerne efter sommerferien.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K