Del

Lærernes pension kan flyttes

Hvis en lærer vælger at flytte til Læreres Pension, skal dette meddeles ansættelsesmyndigheden skriftligt inden 1. oktober 2015.

Som en del af OK15 er det nu muligt for de tjenestemandslignende ansatte lærere at flytte pensionsordning fra PFA til Lærernes Pension.

Skolens administration registrerer ændringen i lønsystemet. Skolerne har senest fra 1. oktober 2015 til 31. december 2015 til at foretage ændringerne.

Af hensyn til at sikre en så smidig overgang som muligt skal skolernes administration ligeledes orientere PFA, hvis en lærer vil skifte til Lærernes Pension. Det gøres ved at sende en mail til co10@pfa.dk.

Skolen kan frit vælge praksis for orienteringen, fx ved at orientere løbende eller vente til efter den 1. oktober 2015, og sende en samlet liste.  

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K