Del

Københavns Kommune vil øge trivslen på erhvervsskolerne

Fokus på diskrimination skal være med til at forebygge frafald på erhvervsuddannelserne.

Alt for mange elever gennemfører ikke erhvervsuddannelsen. Særligt stort er frafaldet blandt elever med etnisk minoritetsbaggrund. Årsagerne er mange, men adskillige forskningsresultater peger på, at elevernes trivsel og især oplevelser af diskrimination vejer tungt. Derfor sætter Københavns Kommune nu målrettet ind for at styrke elevernes trivsel og bekæmpe diskrimination.

”Vi skal have langt flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Men hvis vi skal få frafaldet ned, så skal vi fokusere mere på elevernes trivsel og deres mulighed for at få en praktikplads. Derfor begynder vi nu at uddanne unge til at hjælpe og støtte andre elever, som er på vej til at droppe ud. Derudover laver vi tilbud til vejledere og fyraftensmøder for virksomheder for at forsøge at nedbryde de fordomme, som vejlederne oplever kan være en barriere for unge med anden etnisk baggrund,” siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev.

Det glæder direktør for Danske Erhvervsskoler Lars Kunov:

”Det er vigtigt, at det ikke kun er skolerne, der har fokus på elevtrivsel. Det er et fælles ansvar. Skal vi lykkes med at højne trivslen, skal alle interessenter omkring eleverne på banen”.

Han peger bl.a. på, at mange vejledere kan havne i et urimeligt dilemma, når de opretter praktikpladser:

”Vejlederne mangler f.eks. praktisk viden om, hvad de skal gøre, når virksomhederne beder dem prioritere blandt eleverne. Derfor er det særligt vigtigt, at vejlederne bliver opdateret på kurser som disse, og jeg opfordrer derfor til, at uddannelsesledere vil lade kurset indgå som lønnet arbejde".

Vejlederens dilemma
30 lære- og praktikvejledere inviteres til at deltage på et kursus faciliteret af Institut for Menneskerettigheder.

Kurset giver gode råd til, hvordan man som vejleder kan håndtere en virksomhed, der frabeder sig f.eks. elever med etnisk minoritetsbaggrund. Det er ulovligt at diskriminere, men hvad stiller man op, når der samtidig er mangel på praktikpladser? Kurset finder sted den 23. september kl. 15-18 i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. For tilmelding: se nedenfor.

Ungeagenter

Elever fra erhvervsuddannelser i København kan i august og september 2015 blive klædt på til at rådgive andre elever, som overvejer at droppe ud, mistrives, føler sig diskrimineret el.lign. Den gratis uddannelse til ungeagent foregår over fire eftermiddage og indeholder alt fra forumteater, oplæg fra svende med minoritetsbaggrund til workshops om god rådgivning.

Facilitator er journalist og forfatter Aydin Soei. Lærere og vejledere står for rekrutteringen af ungeagenter. For tilmelding af elev: se nedenfor.

Virksomheders best practice

På fyraftensmøder vil virksomheder, som har gode erfaringer med at have minoritetsgrupper i praktik, fortælle andre virksomheder om deres erfaringer og besvare spørgsmål. Efterspørgslen på praktikanter vil stige de kommende år, og derfor er virksomhederne nødt til at konfrontere den berøringsangst, de ifølge mange undersøgelser har over for disse elevgrupper. Møderne annonceres i brancheblade.

Tilmelding

Ønsker du at deltage i kurset for vejledere eller tilmelde en elev som ungeagent, kan du kontakte projektleder Mette Winding Top, Københavns Kommune på ef8i@bif.kk.dk / 2492 5686. Læs mere her

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K