Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Nyhedsbrev maj 2015

 
 
 
 

Husk erhvervsskolerne når du sætter dit kryds

Kan man ikke sige, at affyringsrampen for det her valg, der i skrivende stund er udskrevet for 4 timer siden, er en af de mest velsmurte og planlagte i nyere tid? Men naturligvis – en regering, der konsekvent er bagud på point, har særlige grunde til at forberede det endelige slag grundigt. Det er det så blevet.
Blandt andet blev der for nyligt afsat 150 millioner kroner til nyt udstyr på erhvervsskolerne, hvilket nu stort set bliver spist af dispositionsbegrænsningen på ca. 100 millioner – suk!

På DE-L’s bestyrelses strategiseminar i næste uge vil vi afsøge og debattere vore muligheder for at påvirke de processer, som et valg sætter i gang.
Der er fortsat behov for et stærkt fokus på erhvervsskolerne, hvis vi ikke bare skal præstere det, politikerne ønsker, men i visse tilfælde også overleve og ikke mindst levere uddannelse af højeste kvalitet til elever i hele landet.
Det kan du være med til at påvirke den 18. juni.
Godt valg! 

Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne

"Giv os nu rimelige arbejdsvilkår"

Dispositionsbegrænsningen fik formændene for både DE-L og DE-B til sammen at fare i blækhuset.

Altinget bragte på baggrund af formændenes fælles debatindlæg en artikel om dispositionsbegrænsningen.


Læs debatindlægget her

Vellykkede seminarer om euv

VEU-udvalget og EUD-udvalgets fælles arbejdsgruppe har netop afholdt to velbesøgte praktikerseminarer om euv.

Mere end  270 repræsentanter deltog fra erhvervsskoler, AMU-centre, landbrugsskoler og SOSU-skoler. Seminarerne var tilrettelagt i samarbejde med undervisningsministeriet og fokus var på den nye euv-lovgivning, hvad der er særligt for euv, og hvad der adskiller euv fra erhvervsuddannelser for unge. 


Læs mere og download slides fra seminaret 

Valgkamp på skemaet

DUF har udarbejdet undervisningsmaterialer i "valgkamp", og opfordrer erhvervsskolerne til at sætte politik på skemaet.

DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) har i samarbejde med LO-Ungdom og Erhvervsskolernes Elevorganisation udviklet et undervisningsforløb til lærerne på erhvervsskolerne. Forløbet skal være med til at give eleverne en ramme for at gøre valgkampen mere vedkommende.


Læs mere og download materialet

Danske Erhvervsskoler på Folkemødet 2015

Danske Erhvervsskolers sekretariat er som vanligt med på årets Folkemøde på Bornholm den 11.-14. juni.

Medlemmer af både DE-L’s og DE-B’s bestyrelser deltager i Folkemødet, og DE-L er medarrangør på en debat om gymnasiet ”Kan jeg bruge min hue?”, sammen med GL og Danske Gymnasier.


Læs mere og se hvilke debatter Danske Erhvervsskoler deltager i

Nye udvalgsformænd

Flere af DE-Ls udvalg har fået nye formænd og næstformænd.

Formand for VEU-udvalget: Michael Kaas Andersen
Formand for Økonomiudvalget: Hans Chr. Jeppesen
Næstformand i Økonomiudvalget og ansvarlig
for markedsgørelsesprojektet: Peter Enevold
Formand GYM-udvalget: René van Laer
Næstformand GYM-udvalget: Sune Ahrenkiel
Formand HR-udvalget: Michael Johansson
Formand EUD-udvalget: Neil Jacobsen
Formand Effekt og evalueringsudvalget: Ole Heinager.

Nyudpegning til VEU-rådet

Michael Kaas-Andersen, direktør på Selandia, er udpeget som tilforordnet til VEU-rådet.

Danske Erhvervsskoler-Lederne, Foreningen af Forstandere ved AMU-centrene og Danske SOSU-skoler har sammen indstillet Michael Kaas-Andersen som tilforordnet til VEU-rådet. Nyudpegningen gælder for perioden 1. juni 2015 – 31. maj 2019.

Pædagogisk ledelse i praksis: "Keep it simple"

"Pædagogisk ledelse" fylder en stor del i erhvervsskolereformen og i uddannelsesdebatten. Læs her hvordan afdelingsleder Rikke Jensen ved Rybners Tekniske Skole implementerer det i hverdagens læringsrum.


Læs artiklen her

Praktikpladspræmier

Præcisering i forhold til pratikpladspræmier:

Når HHX-elever har gennemført et 5-ugers grundforløb og fået en praktikplads, så tilfalder praktikpladspræmien den skole, hvor grundforløbet er gennemført.

Ny håndbog om produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Produktionsskoleforeningen har netop udgivet en ny håndbog om PBE - produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse.

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse er et tilbud til de unge, der ikke har mulighed for at tage en eud på en erhvervsskole. PBE udbydes i  samarbejde mellem en produktionsskole og en erhvervsskole. Derfor er det relevant for både produktionsskoler og erhvervsskoler at kende til uddannelsens opbygning, regelgrundlag etc.


Læs mere

På vej mod en ny didaktik: den digitale erhvervsskole 3.0

Praxis inviterer til konference om udviklingen af den digitale erhvervsskole d. 23.-24. september 2015 i Odense. Konferencen kobler UVM’s strategi for Den Digitale Erhvervsskole med implementering af eud-reformen. 


 Se invitationen her samt hvilke oplæg der vil være til konferencen

Ny projektkonsulent i sekretariatet

Stine Holm blev færdig som cand.soc fra RUC d. 1 februar 2015, hvor hun har læst Politik & Administration kombineret med Kommunikation. Hun har tidligere arbejdet som studentermedhjælper hos Danske Professionshøjskoler. Hos Danske Erhvervsskoler er Stine projektkonsulent, og hendes primære opgaver er betjening af Effekt- og Evalueringsudvalget og stå for analyser og undersøgelser.

 
 
 
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev