Del

Vellykkede euv-seminarer

VEU-udvalget og EUD-udvalgets fælles arbejdsgruppe har afholdt to velbesøgte praktikerseminarer om euv i henholdsvis København og Kolding.

I alt 270 repræsentanter deltog fra erhvervsskoler, AMU-centre, landbrugsskoler og SOSU-skoler. Seminarerne var tilrettelagt i samarbejde med undervisningsministeriet og fokus var på den nye euv-lovgivning, hvad der er særligt for euv og adskiller euv fra erhvervsuddannelser for unge. Der var rigtig mange spørgsmål fra deltagerne til undervisningsministeriet, hvoraf mange blev besvaret på stedet, mens andre spørgsmål skulle overvejes yderligere. Ministeriet samlede deltagernes spørgsmål og der kommer skriftligt svar efter juridisk sagsbehandling. Dette sendes til alle deltagere og lægges på ministeriets svar-spørgsmål side om reformen. På seminarerne var der indlæg fra skolerne om overvejelser og eksempler på den praktiske tilrettelæggelse af euv og på den baggrund kunne deltagerne efterfølgende arbejde med organisering af rkv og euv , enten i skolegrupper eller i fagligt beslægtede grupper.

Præsentationerne fra euv praktikerseminarer kan downloades her.

(indsæt 4 filer)xxxxx

Undervisningsministeriet har udarbejdet en euv pjece til skolerne., desværre har vi endnu ikke den endelige dato for færdiggørelsen.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K