Del

Ny håndbog om PBE

Ny bog om PBE - produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Den produktionsskolebaserede erhvervsuddannelse (PBE) er en særlig måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på, og for en særlig gruppe af unge, som ikke kan gennemføre erhvervsuddannelse ad ordinær vej.

Uddannelsen gennemføres uden uddannelsesaftale, det er erhvervsskolen, der er formelt uddannelsesansvarlig, og uddannelsen gennemføres helt eller delvis på en produktionsskole.

Der er flere grunde til, at det en spændende uddannelse. Én grund er, at PBE giver nogle unge, der ellers ikke havde fået en erhvervsuddannelse, muligheden for faktisk at få en sådan. Og vel at mærke ikke en fortyndet udgave af en erhvervsuddannelse, nej, på samme niveau som den ordinære af slagsen. For selv om forløbet er skruet sammen på en anden måde, er det centralt i uddannelsen, at PBE-eleven skal opnå de samme niveauer og leve op til de samme krav, som den ordinære erhversskoleelev.

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse udbydes i et samarbejde mellem en produktionsskole og en erhvervsskole, og derfor er det relevant for både produktionsskoler og erhvervsskoler at kende til uddannelsens opbygning, regelgrundlag etc.

Produktionsskoleforeningen har samlet de væsentligste informationer om uddannelsen i udgivelsen: ”Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse – en håndbog”. Håndbogen giver et overblik over PBE-uddannelsen og svarer på en række spørgsmål, herunder også hvad EUD-reformen har af konsekvenser for PBE-uddannelsen.

Du kan finde håndbogen i elektronisk version på Produktionsskoleforeningens hjemmeside, hvor den frit kan downloades

Her kan du også finde andet materiale omkring PBE-uddannelsen (fx samarbejdsaftale, regelgrundlag, takster for PBE mm.).

Håndbogen kan også rekvireres som hæfte ved at kontakte PSF’s sekretariat på psf@remove-this.psf.nu eller på telefon 75822055. Hæftet koster 25,- kr./stk.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K