Del

Pædagogisk Ledelse i praksis

”Pædagogisk ledelse” er et begreb, der fylder meget i erhvervsskolereformen og i uddannelsesdebatten. Men hvordan får man tid til at bedrive pædagogisk ledelse i en travl hverdag, hvor budgetter, drift og formulering af de overordnede visioner nemt fylder kalenderen op?

Det spørgsmål har Rikke Jensen, afdelingsleder på Rybners Tekniske Skole, fundet et svar på. Ud fra mottoet: ”Keep it simple” har hun udvalgt tre forskellige medarbejderprofiler, som hun gerne ville støtte i at implementere værktøjer fra et kompetenceudviklingsforløb om progressiv læring, som underviserne har deltaget i. Det har hun konkret gjort ved at lave en klar aftale med underviserne om, at hun vil overvære deres undervisning, når de anvender nogle af de nye metoder og diskutere observationerne med dem efterfølgende.

”Min motivation for at gøre det er, at jeg gerne vil være den type leder, der stiller nysgerrige spørgsmål, som får underviserne til at reflektere over egen praksis. Jeg er ikke eksperten, der kommer og fortæller dem, hvad de skal gøre, men mine spørgsmål kan være med til at flytte dem et andet sted hen og få dem til at se på, hvad der sker i læringsrummet på en ny måde, ” fortæller Rikke.

På spørgsmålet om, hvad hun har fået ud af sin indsats, fortæller Rikke: ”Det har været meget motiverende for mig at opleve, hvordan jeg blev en medspiller for underviserne i deres refleksionsproces over, hvad der skete hos eleverne. Det handler om at få indsatsen til at leve i det små og gøre den pædagogiske diskussion til en del af hverdagen.” Her beskriver Rikke, hvad der for hende har været altafgørende i processen. ”Det handler om at integrere indsatsen og værktøjerne i hverdagen og tænke dem ind i skolens virkelighed, så indsatsen ikke svæver som et sideløbende projekt. Det handler om at ”gøre det til sit eget”, forklarer Rikke.

Baggrunden for, at Rikke Jensen har taget initiativ til at gribe pædagogisk ledelse an på denne måde er, at hun sammen med otte andre lederkollegaer og 50 undervisere på skolen har deltaget i et kompetenceudviklingsforløb, der er tilrettelagt af FastholdelelsesTaskforce, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Formålet med indsatsen har været at give hende og de øvrige deltagere redskaber til at reflektere over egen praksis og forandre den. Lederne har modtaget undervisning i, hvordan de kan støtte op om medarbejdernes indsats, og de har i den forbindelse hver især skullet formulere et såkaldt Action Learning Project, hvor de skal gennemføre pædagogisk ledelse i praksis. Succesmålet for den samlede indsats er øget fastholdelse af skolens elever.

”På det teoretiske niveau, var det ikke nyt for mig, hvad vi lærte i forløbet. Jeg har taget diplom i ledelse, så her var det nærmere en bekræftelse af, at det, jeg gør i forvejen, er rigtigt. Men det bliver tit så overordnet og stort, når man taler om pædagogisk ledelse, så jeg besluttede mig hurtigt for, at jeg ville lave et Action-Learning projekt, der var overskueligt og muligt at integrere i en travl hverdag”, fortæller Rikke Jensen.

På den lange bane er missionen på Rybners at få den pædagogiske refleksion til at blive en del af hverdagen på tværs af faglige afdelinger. ”Vi vil gerne have faglærere på tværs af afdelinger til at tale om deres pædagogiske praksis. Og vi er allerede startet.” På den måde søger Rybners at skabe et rum, hvor medarbejdere bliver nysgerrige på hinandens praksis og lader sig inspirere på tværs af faglige afdelinger.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K