Del

Positivlister for jobrettet uddannelse i 2016

Positivlisterne kan ifølge lovgivningen revideres en gang årligt.

STAR har oplyst, at arbejdet med positivlister fra 2016 påbegyndes efter sommerferien og man forventer en mere grundig proces denne gang.

VEU-udvalget i DE-L har netop drøftet, hvordan foreningen kan bidrage til dette. Udvalget arbejder på at gennemføre en rundspørge blandt erhvervsskolerne om aktiviteten og det lokale samspil om 6 ugers jobrettet uddannelse.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K