Del

Deloitteanalysen og udbudsrunde

Læs her hvad Undervisningsministeriet svarede på DE-L henvendelse:

"Undervisningsministeriet har ikke besluttet, at Deloittes benchmarkinganalyse af erhvervsskolerne skal tillægges betydning, når ministeriet skal foretage en samlet bedømmelse af skolernes kommende ansøgninger om godkendelse af praktikcentre eller andre godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelser.
Som det også fremgår af analysen er det vigtigt at tolke resultaterne nuanceret og tage højde for supplerende (lokale) forhold, der kan bidrage til at forklare forskellene skolerne imellem. Analysens resultater viser dog også, at nogle skoler tilsyneladende gør en særlig målrettet og værdifuld praktikpladsindsats, som andre skoler med fordel vil kunne lære af"

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K