Del

Vejledning til bekendtgørelsen om 6 ugers jobrettet uddannelse

Den 23. marts blev vejledningen til 6 ugers jobrettet uddannelse offentliggjort. Vejledningen uddyber bl.a. målgruppen, skelnen mellem et kursus eller et kursusforløb, jobcentrenes vejledningsforpligtigelse, befordringsgodtgørelse med mere.

Læs mere i vejledningen her.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K