Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Nyhedsbrev november 2015

 
 
 
 

Så kom Finansloven på plads

Det tog lidt tid for finansministeren at få finansloven for 2016 på plads. Men på plads kom den og med et interessant, men forgængeligt tvist.

Omstillingsbidraget fastholdes på alle uddannelser også på erhvervsuddannelserne, men til disse tilbageføres 150 mio. kr., der kom som en særlig aftale sidst i forløbet. Der skal dermed fortsat spares et større millionbeløb på vore gymnasiale uddannelser nu og i årene fremover, og de udgør faktisk en stadigt stigende del af vores omsætning. Og som jeg hører det politiske signal, så er tilbageførslen til EUD absolut en éngangsforestilling. Går det så ud over kvaliteten? Tja, det er vel netop den ledelsesmæssige opgave at sikre, at det ikke sker. Men vi står fortsat over for den største pædagogiske udfordring i nyere tid. Spændende eller skræmmende?
God jul.

Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne

Finanslov 2016

Der er indgået aftale om næste års finanslov.

Takstkatalog og orienteringsbreve fra MBUL ligger nu klar.


Takstkatalog og orienteringsbreve 
Læs mere om de 150 millioner sektoren får ekstraordinært  i 2016
Se Fokus om FL 2016
Se aftaleteksten

midtVask blev Årets Læreplads 2015

midtVask er netop blevet kåret som Årets Læreplads 2015. Det foregik ved en reception, hvor virksomheden fik overrakt diplom og Årets læreplads-statuetten. Industrioperatørelev Søren Ilsø Jensen havde indstillet sin læreplads. Han går på Tradium

I begrundelsen for valget af midtVask hedder det bl.a.: ”En arbejdsplads med stor faglig og social bevidsthed, som sætter klare og tydelige mål for eleverne. 
De to øvrige nominerede der fik 2. pladserne var tandlæge Lars-Henrik Gaardhøje i Vordingborg og PLR Production i Nordborg.


Læs mere og se fotos af alle vinderne

Udbudsrunden

Sidste version af brevet om udbudsrunden 2017 lader vente på sig.

Dansk Erhvervsskoler har i den anledning henvendt sig til MBUL og spurgt til, hvornår skolerne kan forvente at få tilsendt udbrudsbrevet, og om forsinkelsen får indflydelse på den oprindelige tidsplan for udbudsrunden. MBUL har svaret, at det forventes, at udbudsbrevet med indkaldelse af ansøgninger udsendes i uge 49, og skolernes tidsfrist for ansøgninger bliver rykket med 2 uger.

Status på markedsgørelsesprojektet

DE-L og Danske SOSU Skoler har henvendt sig til MBUL og problematiseret den senest udmeldte markedsgørelsesmodel.

Læs seneste status på arbejdet med markedsgørelse af skolernes studieadministrative systemer.


Læs mere

Hvordan fastholder man effekten af kompetenceudvikling

I en skoleverden hvor projekter og forandringer er en stor del af hverdagen, er det en kunst at holde fast i de elementer fra et projekt, der giver bedst effekt.

FastholdelsesTaskforce fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har besøgt Roskilde Tekniske Skole for at interviewe to ledere om, hvordan de har grebet det an. Sammenhæng med den overordnede strategi, vedholdenhed og volumen er nogle af de elementer, de peger på som væsentlige for forankringsprocessen.


Læs mere

Byg en By

Danske Erhvervsskoler var med, da vinderne blev kåret af "Byg en By". Byg en By er et fagligt brobygningsforløb mellem grundskolernes 7.-8. klasser og erhvervsuddannelserne.

"Cirkularum" var navnet på den by  8. klasse på Holsted Skole havde udviklet i samarbejde med EUC Sjælland. Dommerne sagde om projektet: "Årets vinder af Byg en By har vist juryen et gennemarbejdet, overbevisende arbejde med høj detaljeringsgrad".


Læs mere

Hæder til ansat i sekretariatet

Chefkonsulent Thomas Kurz Ankersen er netop blevet optaget på den prestigefyldte Legal 500 GC Powerlist: Nordics.

Det internationale juridiske ratingbureau, Legal 500, har netop offentliggjort en ny rating af chefjurister i nordiske virksomheder. Ratingen er den første oversigt over de mest betydningsfulde og succesrige chefjurister i Danmark, Norge, Sverige og Finland.
Udpegningen Thomas Kurz Ankersen blev fejret med en reception i sekretariatet.


Projekt Fagligt Entreprenørskab

Projekt Fagligt Entreprenørskab vil hjælpe med at inkludere og fastholde fagligt og socialt udsatte unge i en erhvervsuddannelse. Det gøres ved at give eleverne kompetencer inden for entreprenørskab og ved at efteruddanne lærere på erhvervsuddannelserne.

Projektet gennemføres af Fonden for Entreprenørskab og efteruddannelsen af lærere fra erhvervsuddannelserne udvikles og udbydes af Professionshøjskolen Metropol og VIA University College.


Læs mere om efteruddannelsen 

Årsmøde 2016

Danske Erhvervsskoler holder årsmøde den 24.-25. maj 2016 på Hotel Nyborg Strand.

Årsmødet sætter denne gang fokus på, hvordan erhvervsskolerne er med til at løse de udfordringer, som Danmark står over for de kommende år på såvel uddannelses- som arbejdsmarkedsområdet. Foreningen sender en mail til alle skoler med yderligere information inden jul. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen.


Arbejdsmiljøkonference

Arbejdsmiljøkonference den 3.-4. februar 2016 afholdes i Middelfart

Erasmus

I forbindelse med ansøgningsrunden for Erasmus+: Strategiske Partnerskaber i 2016, afholder Styrelsen for Videregående Uddannelser informationsmøder.

Informationsmøderne afholdes i København og Fredericia henholdsvis den 7. og den 8. december 2015.


Læs mere

Seneste præsentationer

På Danske Erhvervsskolers hjemmeside kan man finde sekretariatets seneste præsentationer.

I denne måned er der bl.a. blevet lagt præsentationer ud om Stress og Trivsel, Beskæftigelsespolitik  og Uddannelsespolitik og om Udbud.


Læs mere

 
 
 
 
 
 
 

Arrangementer

14.01.2016: AMU Audit Seminar

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev