Del

Efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Professionshøjskolen Metropol, VIA University College og Fonden for Entreprenørskab er i gang med at udvikle en efteruddannelse i innovation og entreprenørskab specifikt tilpasset lærere på erhvervsuddannelser.

Efteruddannelsen udbydes som et 10-ects modul på den pædagogiske diplomuddannelse.

Der gennemføres i første omgang fire pilotforløb. To i foråret 2016 – ét forløb ved VIA (Aarhus) og ét forløb Metropol (København). Dette gentages i efteråret 2016.

Det er gratis for op til 100 erhvervsskolelærere at deltage i efteruddannelsen. I fordelingen af de 100 gratis pladser er der fokus på at have forskellige uddannelsestyper repræsenteret og at sikre geografisk spredning.

Interesserede lærere på erhvervsuddannelserne skal tilkendegive deres interesse senest den 7. december, hvorefter der udvælges de 100 deltagere. Der er opstartsseminar i januar måned, og efteruddannelsen starter i februar.

Man kan læse mere på hjemmeside her:
http://www.ffe-ye.dk/undervisning/efteruddannelser/indsats-for-efteruddannelse/projekt-fagligt-entreprenoerskab-(eud) 

 

 

http://www.ffe-ye.dk/undervisning/efteruddannelser/indsats-for-efteruddannelse/projekt-fagligt-entreprenoerskab-(eud)http://www.ffe-ye.dk/undervisning/efteruddannelser/indsats-for-efteruddannelse/projekt-fagligt-entreprenoerskab-(eud)

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K