Del

Honorering af rådighedstjeneste på tjenesterejser

Moderniseringsstyrelsen blev onsdag den 4. november 2015 frifundet i voldgiftssagen om honorering af rådighedstjeneste på tjenesterejser på efterskoleområdet.

Sagen drejede sig konkret om fortolkning af § 7, stk. 4, om rådighedstjeneste i tjenestemændenes arbejdstidsregler. Sagen kan derfor også kan være relevant på jeres skoleområder, hvis der pålægges lærere rådighedstjeneste på studieture.

Moderniseringsstyrelsen har forfattet en nyhed om selve kendelse, som I vil kunne læse på hjemmesiden: http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/OEkonomistyrelsen/Ny-kendelse-om-honorering-af-raadighedstjeneste-paa-tjenesterejser

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K