Del

Hvordan fastholder man effekten af kompetenceudvikling?

I en skoleverden, hvor projekter og forandringer er stor del af hverdagen, er det en kunst at holde fast i de elementer, der giver bedst effekt.

FastholdelsesTaskforce fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har besøgt Roskilde Tekniske Skole for at tale med to ledere om, hvordan de har grebet det an. Sammenhæng med den overordnede strategi, vedholdenhed og volumen er nogle af de elementer, de peger på som væsentlige for forankringsprocessen.

Roskilde Tekniske Skole har gennem to år samarbejdet med FastholdelsesTaskforce om et kompetenceforløb med fokus på at styrke fastholdelsen af unge med udfordringer på grundforløbene. Skolen har indgået som en modelskole, og er nået i mål med forløbet. Fokus er nu på at få projektet til at leve videre, så der stadig kan ses en effekt om fem år.

Tydelig sammenhæng med skolens pædagogiske strategi

Pædagogisk chef Tonie Asp peger på, at en del af fundamentet for en god forankringsproces for dem har ligget allerede før projektets start. Tonie Asp var med til at beslutte, at skolen gik ind i samarbejdet med FastholdelsesTaskforce, og hun fortæller: ”Vi havde allerede arbejdet med skolens fælles pædagogisk didaktiske grundlag et år tidligere. Så vi så lige fra starten samarbejdet med FastholdelsesTaskforce som et projekt, vi kunne få rigtig meget ud af, fordi det passede godt med vores fælles pædagogisk didaktiske grundlag. Det tror jeg har haft en stor betydning i forhold til forankringen.” Denne pointe bliver underbygget af uddannelsesleder Michael Bondrup Holm, der har haft en aktiv rolle som formidler: ”Over for lærerne var min rolle at få dem med på legen og hjælpe til at få det rammesat som noget positivt og som noget, der er værdi i. ”Det var vigtigt at fortælle, at det faktisk var noget, vi fra ledelsens side kunne se gav mening, og som gjorde lærernes arbejde – måske ikke lettere – men mere sammenhængende.” ”Uddannelseslederne har deltaget i seminarerne, og det har været med til at give dem et fælles sprog med lærerne, Det har været godt ved dette projekt”, fortæller Tonie. ”Det har gjort, at de har været tæt på, og har taget et stort ejerskab.” Kobling til Diplomuddannelse Efter kompetenceforløbet er slut, har Roskilde Tekniske Skole valgt at forankre nogle af elementerne gennem et skræddersyet diplommodul for omkring 100 af skolens lærere. ”Vi ville gerne bygge videre på de gode erfaringer, vi havde fra modelskolesamarbejdet. For det er en langsigtet indsats, og flere og flere af vores medarbejdere har nu fælles begreber og sprogbrug. Det skaber en rød tråd i vores pædagogiske strategi, hvilket er vigtigt,” fortæller Tonie Asp. For Michael Bondrup Holm ligger der stadig en vigtig rolle i at minde lærerne om, at de metoder og værktøjer, de har tilegnet sig, skal bruges og sættes i spil i hverdagen. For uanset hvor godt en ny metode virker, så tager det ofte lang tid, før den er blevet en integreret del af undervisningspraksis. Vedholdenhed er derfor også en nødvendighed for, at forankringen lykkes.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K