Del

Aflysning af infomøde om markedsåbning

Danske Erhvervsskoler og Danske SOSU-skoler følte sig desværre nødsaget til at aflyse det fælles informationsmøde vedr. markedsåbningen den 27. oktober.

baggrunde for aflysningen var at foreningerne ikke mente, at den information, som STIL kunne præsentere på mødet, ville besvare de spørgsmål, som skolerne har til markedsåbningen. Der er bl.a. forsat en række uafklarede spørgsmål vedr. den systemmæssige løsning og ikke mindst økonomien for skolerne, som foreningerne derfor arbejder på at få afklaret hurtigt muligt. Efter aflysningen har foreningerne holdt møde med STIL. På mødet understregede STIL, at EASY-A ikke lukker ned i sommeren 2016, men at det vil blive muligt for de erhvervsskoler, som ønsker det, at benytte alternative systemer. Der vil sandsynligvis være et mindre antal af medlemsskoler i foreningerne, der forståeligt overvejer skift af studieadministrativt system fra sommeren 2016. Dog vil skoler, som skal bruge EfterUddannelse.dk, EASY-P, Elevplan m.v. forsat skulle benytte EASY-A hertil, da STIL ikke fra 2016 kan adskille disse såkaldte randsystemer fra EASY-A. STIL regner med, at EASY-A udfases i 2018, hvor de mener, at der vil være etableret et marked for studiesystemer til erhvervsskolerne. STIL vil derfor også i den kommende tid tage kontakt til potentielle leverandører. Foreningerne er i gang med et stort arbejde for at få kortlagt de studieadministrative processer, således at skolerne kan bruge dette i deres arbejde med at anskaffe sig nye systemer. Det foreløbige materiale vil blive præsenteret på Danske Erhvervsskolers økonomi- og administrationschefkonference i november. Derudover har STIL meddelt foreningerne, at de ønsker at hjælpe skolerne mest muligt i denne overgang til det private marked. Foreningernes anbefaling er derfor som hidtil, at skolerne endnu ikke bruger ressourcer på, at overveje krav og ønsker til nye studieadministrative systemer. STIL har meddelt foreningerne, at de i næste uge vil sende skolerne et nyhedsbrev med de vigtigste informationer om markedsåbningen, som de kan give på nuværende tidspunkt.

For spørgsmål er skolerne altid velkommen til at kontakte konsulent Anne Wieth-Knudsen, awk@danskeerhvervsskoler.dk.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K