Del

Lærerstuderende i praktik på EUC Sjælland

University College Sjælland og EUC Sjælland har indgået en aftale om, at lærerstuderende fra UC Sjælland kan komme i praktik på EUC Sjælland. Det betyder, at de lærerstuderende nu får mulighed for at få indsigt i undervisningsmiljøet på en erhvervsskole.

Mange erhvervsskoler har en klar fornemmelse af, at folkeskolernes kendskab til erhvervsuddannelserne er for ringe. Og det er ikke så underligt. De fleste folkeskolelærere har gået på hf eller stx og derefter på en professionshøjskole.

Ifølge uddannelsesdirektør på EUC Sjælland, David Jensen, får lærerne med denne nye aftale en mulighed for at lære en erhvervsskole at kende indefra, inden de kommer ud til folkeskolerne. Det mener han er meget værdifuldt på sigt. Det forpligtende samarbejde som er indgået kommer både de studerende og EUC Sjælland til gavn.

-På EUC Sjælland forventer vi, at samarbejdet vil bidrage positivt til, at de kommende folkeskolelærere får mere viden om eud, eux, hhx og htx, og at de vil kunne anvende den viden i de vejledningsopgaver, de vil få som lærere i folkeskolen. Til gengæld får vi nye input til især grundfagsundervisningen, siger David Jensen.

De lærerstuderende får nye erfaringer

På praktikniveau II på læreruddannelsen på UCSJ er det muligt for de studerende at komme i praktik på andre uddannelsesinstitutioner end folkeskolen. Det er baggrunden for at aftalen er blevet indgået, fortæller Dorthe Buskbjerg som er underviser på læreruddannelsen, studiemiljø- og praktikkoordinator på UCSJ.

-Vi har indgået et samarbejde med EUC Sjælland, fordi feltet er et område vores studerende kvalificeres til at undervise på. Samarbejdet med EUC Sjælland giver vores studerende mulighed for at gøre sig erfaringer i praktikken på et nyt område, hvor de får udfordret og udviklet deres didaktiske, pædagogiske og faglige valg i forhold til planlægning, udførelse og evaluering af undervisningen. Vi ser frem til samarbejdet med EUC Sjælland, siger Dorthe Buskbjerg.

En win-win aftale

De rammer og vilkår, der er på en erhvervsskole, giver gode muligheder for, at de lærerstuderende kan afprøve forskellige didaktiske metoder i læringsmiljøer, der er anderledes end det traditionelle klasseværelse. For eksempel kan de studerende træne, hvordan undervisningen kan gøres anvendelsesorienteret ved at koble teori og praksis og arbejde helhedsorienteret.

Gevinsterne ved aftalen er stor for begge parter. På den ene side bringer de studerende viden og erfaring med ind i folkeskolen, men de vil også bidrage med ny inspiration til underviserne på EUC Sjælland. De er opdateret i forhold til de nyeste pædagogiske teorier og didaktiske metoder, og det vil alt andet lige kunne inspirere underviserne på EUC Sjælland i den daglige undervisning. Der ud over har mange lærerstuderende erhvervserfaringer fx håndværksmæssig fra tidligere, som gør, at det er en oplagt oplagt mulighed at tage et praktikophold på en erhvervsskole, hvor den viden og erfaring kan bringes i spil i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K