Del

Nyt om indkøb

Af det seneste finanslovforslag fremgår det, at Undervisningsministeriet forsat mener, at det er muligt at finde besparelser på skolernes indkøb. Til dette kan der måske hentes inspiration på et af de informationsmøder, som partnerskabet MBUL/UFM/SKI afholder for både store og små institutioner.

De kommende informationsmøder retter sig i første omgang mod de mindre institutioner, find flere informationer her.

Find også flere informationer i det seneste nyhedsbrev fra partnerskabet.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K