Del

Internationalt innovationslegat takker af

Siden 2001 har erhvervsuddannelsernes aktører kunnet søge ’Erhvervsskolernes Internationale Innovationslegat’ (EIIL). Legatet har understøttet, at der blev hentet viden og inspiration hjem fra udlandet til gavn for de danske erhvervsuddannelser.

NCE har netop udgivet bogen ”Udsyn og perspektiv – om erhvervsuddannelsernes internationale innovationslegat”. Den giver eksempler på, hvad der kom ud af de næsten 100 legatportioner, der blev bevilget over en mere end 10-årig periode.

Baggrunden

I 1999 modtog den daværende undervisningsminister Margrethe Vestager den prestigefyldte Carl Bertelsmann Pris. Danmark fik prisen for at have verdens bedste erhvervsuddannelser. Det blev besluttet, at prisen på ca. 1,2 mio. kr. skulle anvendes til et innovationslegat (”EIIL”). Ministeren supplerede med et tilsvarende beløb og sammen med lidt yderligere midler var der i alt godt 3 mio. kr. i fonden. En bestyrelse har ved to årlige ansøgningsrunder besluttet, hvilke aktiviteter, der kunne opnå støtte og dermed kunne bidrage til, at Danmark fortsat hentede og modtog inspiration fra resten af verden.

Legatpengene er brugt – ny bog viser eksempler på, hvad der kom ud af det

Nationalt Center for Erhvervspædagogik/Metropol har været sekretariat for EIIL-bestyrelsen, og har bl.a. haft til opgave undervejs at formidle information om, hvordan legatmodtagerne har implementeret den indhøstede viden i en hjemlig kontekst og hvilke formidlingsaktiviteter, der har medvirket til at sprede de mange resultater.

Da legatmidlerne for et par år siden var brugt op, blev det besluttet at udgive en publikation, som præsenterer eksempler på nogle af de aktiviteter, som har modtaget støtte. Beskrivelserne er blevet til på baggrund af interview med legatmodtagere, og der er tilstræbt en sådan dækning, at alle typer aktører, vidt forskellige rejsemål og en bred vifte af faglige temaer er repræsenteret.

Publikationen ”Udsyn og perspektiv – om erhvervsuddannelsernes internationale Innovationslegat” udgives både på dansk og på tysk.

Se http://www.phmetropol.dk/publikationer.

Samme sted kan man læse mere om EIIL og se en oversigt over alle legaterne.

Yderligere info hos chefkonsulent Lisbeth Magnussen, limg@phmetropol.dk, tlf. 72487021

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K