Del

Netprøver.dk

Undervisningsministeriet, Styrelsen for It og Læring (STIL) forbereder nu implementering af en ny digitaliseret prøveadministration, Netprøver.dk.

Systemet vil i færdig form indebære, at alle skriftlige prøver med centralt stillede opgaver vil blive formidlet elektronisk til den enkelte elev, der bliver udstyret med et log-in.

Eleven uploader sin opgavebesvarelse på nettet, og de tilknyttede censorer tilgår opgaven og gennemføre censuren og bedømmelsen digitalt. Systemet vil i færdig form komme til at indeholde en automatiseret plagiatkontrol. Der gennemføres pt. en række test af systemet, herunder sikkerheds- og belastningstest, og der vil i blive holdt generalprøve i en række fag marts 2016 på udvalgte skoler.

Første brug af systemet vil finde sted ved sommereksamen 2016. Brugen vil dog blive begrænset til enkelte fag og til de udvalgte skoler. Samtidig med udrulningen af Netprøver.dk vil STIL sikre grundig informationsindsats især rettet mod elever, eksamensansvarlige og censorer. 

Tilbage til nyhedsbrevet

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K