Del

Nyt fra gymnasieområdet

Kvalitetstilsyn på hhx og htx i efteråret

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gennemfører i løbet af efteråret et kvalitetstilsyn med de skoler, der udbyder hhx- og htx-uddannelser.

Tilsynet sker på basis af fire indikatorer, der også tidligere er anvendt i kvalitetstilsyn på stx og 2-årigt hf. De fire kvalitetsindikatorer er frafald, overgang til videregående uddannelse, eksamensgennemsnit og løfteevne.

Styrelsen udvælger et antal skoler til tilsyn. Det er de skoler, hvor indikatorerne gennem tre år har vist, at der kan være problemer med kvaliteten. Styrelsen gennemfører herefter en nærmere undersøgelse af de udvalgte skoler. På baggrund af undersøgelsen går styrelsen i dialog med skolerne.

Læs mere:  Forventet tidsplan og uddybende information om kvalitetstilsynet på hhx og htx i efteråret

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K