Del

Tak for jeres svar

Skolernes svar på diverse spørgeskemaer er altafgørende for foreningens arbejde. -Det kvalificerer vores argumentation, når vi taler skolernes sag, siger direktør Lars Kunov.

Sekretariatet for Danske Erhvervsskoler sender løbende spørgeskemaer ud til alle medlemsskoler.

Det kan ind i mellem opleves som en belastning på skolerne flere gange om året fx at blive bedt om tilmeldingstal, eller at skulle gøre rede for, hvilke typer af 10. klassesamarbejder skolerne er involveret i.

- Men skolernes data er altafgørende for foreningens arbejde. Jeres svar gør os  i stand til at være foran alle andre på faktasiden. Når vi holder møder med ministeren, topembedsmænd eller andre samarbejdspartnere, er det helt essentielt, at vi har den nyeste viden om forhold og fakta ude på skolerne - og den viden får vi fra jer - kun derigennem kan vi tale skolernes sag.

- Vi vil derfor gerne takke alle skoler for jeres svar, og  jeg håber virkelig, I fremadrettet vil blive ved med at "bøvle" med at sende os data, når vi efterspørger det, siger Lars Kunov.

 

 

 

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K