Del

Uddannelseseksport

Undervisningsministeriet opfordrer alle erhvervsskoler og gymnasier til at bidrage til eksport af ungdomsuddannelser.

Undervisningsministeriets holdt seminar om uddannelseseksport den 27. august. På mødet opfordrede de alle erhvervsskoler og gymnasier til at bidrage til eksporten af ungdomsuddannelser.

Undervisningsministeren har bedt de danske ambassader i udlandet om at tage imod erhvervsskolerne på lige fod med andre virksomheder.

Ministeren fremhævede, at særligt det asiatiske marked, har vist interesse for danske pædagogiske traditioner i kombinationen af dannelse, kritiske og demokratiske tilgange.

Ministeriet vil understøtte arbejdet fx via en ny webportal, hvor skolerne kan vise interesse for at indgå i uddannelseseksport.

I efteråret udarbejdes en bekendtgørelse om uddannelsessektor, som bl.a. vil indeholde:

• Hvordan skolerne kan søge ministeriet om adgang til uddannelseseksport
 • Skolerne kan eksportere dele af eller hele uddannelser på grundkag af eksisterende godkendelser
• Uddannelsen i udlandet skal godkendes af en bilateral aftale med det pågældende land.

De konkrete modeller til uddannelseseksport opfordres skolerne til at udvikle og lade indgå i fremtidige ansøgninger. Skolerne blev opfordret til at samarbejde om eksport og/eller med danske virksomheder i udlandet, da det er en større opgave, der skal løftes.

Formålet med uddannelseseksport er kvalificering af danske uddannelser.
Lovgivningsmæssig ligger uddannelseseksport under loven om Indtægtsdækket Virksomhed.

Den nye lovgivning åbner p.t. mulighed for eksport af alle gymnasiale uddannelser. På erhvervsuddannelsesområdet udarbejdes særlige retningslinjer, der skal behandles i Rådet for Erhvervsuddannelser.

Link til materiale om uddannelseseksport:
 • Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet
 • Rapporten: Hvordan kommer dansk uddannelseseksport videre
 • Link til ministeries omtale af uddannelseseksport.

 

Nordisk konference om uddannelseseksport den 12. november

En nordisk konference om uddannelseseksport vil stille skarpt på både erfaringer og inspiration på uddannelseseksport og lægge op til etablering af nordiske partnerskaber.
Konferencen er en del af det danske formandskab for Nordisk Ministerråd 2105 og finder sted den 12. november 2015.

For at modtage program og yderligere information om konferencen, kan man henvende sig til: Tanja.Panadit.Clausen@remove-this.uvm.dk, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
Der er åbent for tilmeldinger.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K