Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Bestyrelserne | Juni 2016

 
 
 
 

Eux skal hjælpes bedre på vej

Eux er en af de nyere blomster i vores have, som er blevet kraftigt opprioriteret i erhvervsuddannelsesreformen. Det er en helt rigtig satsning, som ikke alene vi er meget glade for, men som også både elever og forældre ser ud til at tage rigtig godt imod.

Men al begyndelse er svær, og desværre ser det ud til, at vi har fået skabt et eux, der er så krævende for eleverne, at det måske er i overkanten. Og vi har fået et eux-regelsæt, der gør det meget svært at få økonomi i driften på skolerne. Det skal der laves om på.
Vi skal arbejde for, at eux bliver rentabelt og en succes både for elever, skoler og på arbejdsmarkedet. Det kræver, at vi alle må være parate til at arbejde for at justere eux-regelsættet, så det kommer til at passe bedre til både elever og skoler.
God sommer.

Lars Goldschmidt, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne

For få voksne vælger en erhvervsuddannelse

Erhvervsskolerne skal kunne tilbyde erhvervsfaglige suppleringskurser for at få flere ikke-uddannelsesparate voksne til at vælge en erhvervsuddannelse.

Det bekræftes af ny EVA-rapport om erhvervsuddannelse for voksne.


Læs mere

Folkemøde 2016

Flere faglærte, eud, eux, 10. klasse, vejledning, brobygning og praktik var populære emner på Folkemødet.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier havde repræsentanter med i 13 paneldebatter på Folkemødet og bidrog som aktivt publikum i langt flere.


Læs mere

Gymnasiereformen

Regeringen har som bekendt indgået forlig i Folketinget om reform af de gymnasiale uddannelser.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har skrevet en foreløbig pixieudgave af forligsteksten. Nu afventes den videre proces, hvor bekendtgørelserne og lovgivningen skal skrives.


Læs mere om forligsteksten og den videre proces

Nu skal landets bedste brobygningsforløb findes

Tænketanken DEA sætter fokus på den gode overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Som en del af denne indsats indledes jagten på landets bedste brobygningsforløb.

DEA indsamler cases til inspiration for alle, som udvikler og gennemfører brobygningsforløb. Så hvis du har udviklet eller gennemført inspirerende brobygningsforløb (eller kender nogen, som har), der har givet eleverne det bedste grundlag for at træffe deres uddannelsesvalg, så er det nu, du skal give lyd.


Læs mere

Spørgsmål til ministeren

På Årsmøde 2016 blev der indsamlet en række spørgsmål til undervisningsminister Ellen Trane Nørby. De er nu sendt til ministeriet.

Sekretariatet forventer, der kommer svar fra ministeren efter sommerferien. 

Dansk håndværk er indstillet til Danmarkskanon

Sammen med en række andre organisationer har Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier indstillet Håndværk til Danmarkskanonen.

Kulturministeren har sat gang i arbejdet med en ny Danmarkskanon – et dannelsesprojekt, som skal bevidstgøre os om de historiske og kulturelle samfundsværdier, traditioner og begivenheder, som i særlig grad har formet samfundet og befolkningen i Danmark.


Læs mere om arbejdet med Danmarkskanonen og se de indstillede emner

Digitalisering i ungdomsuddannelserne

Dansk Erhverv holder sammen med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Danske Gymnasier en konference den 23. august 2016, hvor der bliver sat fokus på om tendenser, faldgruber og guldgruber mht. digitalisering i ungdomsuddannelserne.

Du kan blandt andet høre: Hvor langt er vi i dag med digitaliseringen af ungdomsuddannelserne?  Hvad lykkes vi med - og hvad lykkes vi ikke med? Hvordan kan virtuel reality, simuleringer og andre af fremtidens teknologier bruges i uddannelserne? Konferencen henvender sig primært til dem, som arbejder med digitalisering på det strategiske niveau. 


Læs mere her

Ny portal om uddannelseseksport

MBUL har for nylig lanceret en portal om uddannelseseksport, der skal inspirere uddannelsesinstitutioner, der gerne vil arbejde med dette.

I efteråret planlægger MBUL desuden en workshop med fokus på uddannelseseksport.


 Læs mere her.

Bestyrelserne i front for kvaliteten

I foråret inviterede UVM på tre regionale dialogmøder om kvalitetsudvikling. Mere end 400 bestyrelsesformænd og topledere deltog i møderne.

Møderne gik under titlen ”Bestyrelserne i front for kvaliteten” og var en stor succes. På baggrund af deltagernes dialog og bidrag, vil der blive udarbejdet en publikation med ”Gode løsninger på bestyrelsesdilemmaer 2016”, som forventes udsendt senere i år.


Læs mere og se præsentationerne fra konferencerne her

Konference om erhvervsrettet uddannelse til flygtninge

Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 20. september 2016 i Kolding.

DEG-L inviterer til konference om de erhvervsrettede uddannelsesinitiativer for flygtninge. Det handler om AMU-branchepakker og Integrationsuddannelsen, som erhvervsskoler og AMU-centre kan tilrettelægge og medvirke til fra 1. juli 2016.

Konferencen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem indlæg og erfaringsudveksling mellem deltagerne. Program og tilmelding sendes til skolerne efter sommerferien, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.


 
 
 
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev