Del

Bestyrelserne i front for kvaliteten

På tre regionale dialogmøder inviterede Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling de selvejende voksen- og ungdomsuddannelsesinstitutioners formandskaber og daglige ledelser til at stille skarpt kvalitetsudvikling.

Mere end 400 bestyrelsesformænd og topledere satte sammen med ministeriet fokus på bestyrelsernes rolle i kvalitetsudviklingen på institutionerne.

Møderne gik under titlen ”Bestyrelserne i front for kvaliteten”, og der var en række interessante oplæg blandt andet om bestyrelsernes placering i uddannelsespolitikken, - implementering af reformer og forbedring af kvaliteten på institutionerne, og hvordan skaber offentlige bestyrelser værdi, samt strategisk dilemmaer.

På baggrund af deltagernes dialoger mv., vil der blive udarbejdet en publikation med ”gode løsninger på bestyrelsesdilemmaer 2016”, som forventes udsendt senere i år. De forskellige præsentationer som blev brugt på konferencerne kan ses her.

Oplæg fra MBUL

Oplæg ved Jesper Fisker

Oplæg om: Hvordan offentlige bestyrelser skaber værdi

 

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K