Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Nyhedsbrev maj 2016

 
 
 
 

Vi skal fremme digitalisering på vores skoler

Efter et netop veloverstået Årsmøde 2016 og generalforsamling skal vi diskutere indsatser for 2016. Et væsentligt sted at gribe fat er digitalisering.

Jeg vil opfordre til, at vi i alle bestyrelser snarest muligt får lagt en strategi for, hvordan vi kan være med til at gøre det lettere at levere fremragende undervisning gennem digitalisering og konceptualisering på erhvervsskolerne. Det er fuldstændig afgørende, at vi som skoler er helt opdaterede, når det gælder digitalisering. Ellers lever vi ikke op til kravene om at levere fremtidssikrede uddannelser af høj kvalitet. Jeg ser frem til at komme i gang med arbejdet.

Lars Goldschmidt, formand for
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne

Årsmøde 2016

Mere end 600 deltagere gæstede Danske Erhvervsskolers Årsmøde 2016. Årsmødet var et mix af workshops, talkshops, paneldebatter, interessante oplæg og ikke mindst hyggeligt samvær.

Det overordnede tema på årsmødet var: Hvordan kan erhvervskolerne være med til at løse de nationale og lokale udfordringer, som Danmark står over for de kommende år på såvel uddannelses- som arbejdsmarkedsområdet.

Ønsker  man at se eller gense slides og video fra de mange spændende workshops og oplæg, ligger de på hjemmesiden.


Se slides og video 

Vi har fået nyt navn

Forud for Årsmøde 2016 var der generalforsamling. Der blev det besluttet, at Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne skifter navn til: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne.

Danske Erhvervsskoler - Lederne skifter også navn og hedder nu Danske Erhvervskoler og -Gymnasier - Lederne. Årsagen til navneskiftene er et fælles ønske om øget fokus på de mange elever på erhvervsskolerne, der går på en gymnasial- eller euxuddannelse. Det er op mod 40 %.


Læs mere

Ny formand og nye bestyrelsesmedlemmmer

På generalforsamlingen forud for Årsmøde 2016 var der blandt andet valg til bestyrelsen.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Lars Goldschmidt udpeget som ny formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne. Se hvordan den nye bestyrelse er sammensat.


Læs mere

Prisuddeling

Jørgen T. Møller, kontorchef i UVM, fik overrakt Overlærer M. Rasmussens Mindepris på Årsmødet.

Jørgen T. Møller (tv.) fik prisen for sit mangeårige store arbejde og engagement for erhvervsskolesektoren. Jørgen T. Møller var meget taknemmelig for anerkendelsen, takkede for prisen og sagde blandt andet i sin tale:
"Det har været 40 fantastiske år. Jeg kommer til at savne det gode kammeratskab - lov mig at passe godt på erhvervsuddannelserne".

Nyt digitalt Danmarkskort

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier repræsenterer mange forskellige typer af skoler og ungdomsuddannelser, og for at gøre dette mere gennemskueligt har Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier lanceret et digitalt Danmarkskort med alle medlemsskoler.

I forbindelse med lanceringen blev der lavet interviews med ledere fra de forskellige typer af skoler.


Læs interviews og Danmarkskortet her

Ny folder om AMU audit

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har netop udgivet en folder om AMU Audit.

AMU audit er et system, der sikrer at gældende regler og lovgivning på AMU-området bliver overholdt.


Download folderen her

Rammeaftaler med AS3

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier sammen med Gymnasieskolernes Lærerforening indgået en rammeaftale med AS3. Den giver skoler inden for gymnasiesektoren og danske erhvervsskoler mulighed for at få rådgivning fra AS3 i forbindelse med fx afskedigelser.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har gennem flere år haft samarbejdsaftaler med AS3 Transition, der giver alle landets erhvervsskoler mulighed for rådgivning og sparring med AS3 i forbindelse med forandringer og personalereduktioner.


Læs mere om rammeaftalerne her

Folkemødet 2016

Mens det er særdeles vanskeligt at tiltrække elever til erhvervsuddannelserne, er det ikke svært at få opmærksomhed i debatten om samme uddannelser.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har en debattør med i foreløbig 13 debatter i løbet af Folkemødet,  og de handler stort set alle om erhvervsuddannelser. To debatter er vi selv medarrangør af – én sammen med Uddannelsesforbundet om flere på erhvervsuddannelserne og en anden debat sammen med Fonden for Entreprenørskab om innovation.


Se alle de debatter, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier deltager i her

Rollemodeller skal fortælle om EUD

EEO Erhvervsskolernes Elevorganisation vil til efteråret sende en række rollemodeller ud på folkeskolerne for at fortælle om de mange muligheder på erhvervsuddannelserne.

Eleverne har indgået en aftale med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om at gennemføre oplysningskampagnen ”Vejen til erhvervsuddannelserne”.


Læs mere

Konference: Quantified School

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Praxis – Erhvervsskolernes Forlag afholder fælles konference om den digitale erhvervsskole den 27.-28. september 2016.

Konferencen er den fjerde i rækken, og vi har dette år valgt at fokusere på temaet 'quantified school’. Vi retter således blikket bredt mod feedback, og hvordan vi via forskellige it-baserede redskaber og pædagogiske tilgange kan kvalificere vores indsats på skolen og fortsat udvikle skolen. 
Programmet for den 27.-28. september er nu lagt på plads, og der er mulighed for tilmelding! 


Læs mere, samt tilmeld dig her

Merete Lyngaa går på pension

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers sekretariat har netop sagt pænt farvel til Merete Lyngaa, der har været ansat som sekretær i sekretariatet i mere end 26 år.

Merete Lyngaa blev ansat som sekretær i HFI (Handelsskolernes Forstander- og Inspektør Forening) den 1. april 1990. Den gang var de to ansatte, Merete Lyngaa og Annette Larsen. Siden er der løbet meget vand i åen.


Læs mere

Legatet Innovativ Business uddelt

Legatet på henholdsvis 20.000 kroner og 40.000 kroner blev fornyligt uddelt på Handelsgymnasiet Aalborg.

Morten Foli modtog legatet på 40.000 kroner for projektet "Nyttiggørelse af plastaffald", der fremlægger en idé til, hvordan man kan omdanne plastaffald til dieselolie.
De 20.000 kroner blev uddelt til Christopher Canty og Freya Christiansen Oropeza, der har opfundet app'en MealMatch. Denne forbinder fødevareallergikere, vegetarer/ veganere og andre med specifikke krav til deres kost med spisesteder, der imødekommer netop deres behov.


 Læs mere om uddelingen og vinderne her

Årets Offentlige Bestyrelseskonference

Find vej i megatrends: Årets Offentlige Bestyrelseskonference sætter fokus på det helt fundamentale grundlag for udvikling af kultur- og uddannelsesinstitutioner samt forsynings- og infrastrukturvirksomheder.

Sæt kryds i kalenderen: Konferencen er den 26. oktober 2016 i København.


Læs mere

 
 
 
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev