Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Bestyrelserne | September 2016

 
 
 
 

Store forandringer kræver stærke ledelser og bestyrelser

Der sker store forandringer i erhvervsuddannelsessektoren i disse år. Betydelige nedskæringer, vigende elevtal, adgangskrav, digitalisering mm. Det er forandringer, der griber dybt ind i den enkelte undervisers hverdag, og følgelig er forandringer, der skaber såvel modstand som begejstring. Det er bestyrelsens opgave at være en stabil støtte for institutionernes ledelser, specielt når bølgerne går højt.

Det er med en vis bekymring at jeg i de seneste år har set forløb, hvor grupper af utilfredse medarbejdere har krævet ledelsernes afgang, og hvor der kun har været begrænset modspil fra bestyrelserne. Det er et sundhedstegn, hvis der er en levende og kritisk debat om, hvordan skolerne drives, både på skolen og i de samfund de ligger i. Men det er ikke medarbejderne, der skal vælge direktør eller bestyrelse, og det må der aldrig blive tvivl om.

Lars Goldschmidt, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne

Færre har fået praktikplads

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler er faldet med 13 pct. siden 2015 med tilbagegang på næsten alle områder, mens antal praktikpladssøgende er steget med 14 pct., viser MBUL’s tal for juli 2016.

I juli 2015 havde 71.393 elever en uddannelsesaftale med en virksomhed, mens dette tal var faldet til 62.451 i juli 2016, viser MBUL’s seneste praktiktal.


Læs mere

Vinderne kåret ved DM i Teknologi og Erhvervscase

Spændte finalister, sjove opfindelser, seriøse erhvervscases og super imponerede dommere prægede DM finalen på Munkebjerg Hotel den 28. september.

Det blev tre htx-elever, fra Next-Uddannelse i København, der vandt finalen i teknologi med deres opfindelse af en ph-indikator i mælkekartoner. Vinderen i erhvervscase var fire elever fra Niels Brock i København. De kom med en innovativ løsning på udfordringen omkring sæsonudsving for Hansens Flødeis.


Læs mere og se fotos af de glade vindere
Se video fra dagen 

Høringssvar om gymnasiereformen

Der er afgivet høringssvar om gymnasiereformen.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har afgivet høringssvar til lovforslag om de gymnasiale uddannelser samt udkast til ændringer i en række øvrige love herunder lov om erhvervsuddannelse og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.


Høringssvar fra DEG-B
Fælles høringssvar fra DEG-L og DEG-B

Find vej i megatrends

Årets bestyrelseskonference for offentlige bestyrelser afholdes den 26. oktober 2016. Temaet er megatrends.

Bestyrelseskonferencen afholdes hos IDA Mødecenter Kalvebod Brygge 31-33 i København. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er medarrangør af konferencen sammen med de ti bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer, som deltager i netværk om tidsskriftet Dagens Dagsorden.


Hent konferenceprogram og se, hvordan du tilmelder dig her.

Studietur til Zürich

DEG har sammen med repræsentanter fra HK, LH og HL været på studietur i Zürich for at se nærmere på det schweiziske uddannelsessystem med særligt fokus på det merkantile område.

Schweiz har bl.a. inspireret Danmark til EUX-modellen og er kendt for at have et uddannelsessystem uden ”blindgyder”. I linket nedenfor ses en model over de mange veje, som der er i det schweiziske uddannelsessystem. 


Læs mere

Pilotprojekt: Pengeuge på Erhvervsskolerne

Finansrådet har sammen med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier startet en ny og spændende undervisningskampagne målrettet unge på erhvervsuddannelserne.

Kampagnen kører i udvalgte klasser i uge 45 på erhvervsskolerne Mercantec (Viborg), Selandia (Slagelse) og NEXT (København).


Læs mere
Download materiale om pengeugen

Forældrekampagne skal få flere unge til at vælge erhvervsuddannelser

Forældre ved alt for lidt om erhvervsuddannelserne – og flertallet af unge fortsætter med at vælge en gymnasial uddannelse.

Derfor er der netop skudt en kampagne i gang netop for at klæde forældre bedre på til at tale om uddannelse med deres børn. 


Læs mere 

Danmark er godt håndværk

Kulturministeren har sat gang i arbejdet med en ny Danmarkskanon. Støt indstillingen af "håndværk" til kanonen.

Danmarkskanonen er et dannelsesprojekt, som skal bevidstgøre os alle om de historiske og kulturelle samfundsværdier, traditioner og begivenheder, som i særlig grad har formet samfundet og befolkningen i Danmark.


Læs mere og indstil "håndværk" til Danmarkskanon

Se hvorfor Mattias Tesfaye mener håndværk skal med i den nye kanon

Workshops om lokal løndannelse

Ved OK15 blev Akademikerne og Moderniseringsstyrelsen enige om at sætte fokus på anvendelse af den lokale løndannelse og andre former for anerkendelse af den gode undervisning.

Derfor holder overenskomstparterne nu en række workshops for ledere og medarbejderrepræsentanter på erhvervsgymnasierne på nedenstående datoer:
Den 15. november 2016 kl. 9-15.30 på IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding.
Den 30. november 2016 kl. 9-15.30 på Aalborg Tech College
Den 13. december kl. 9-15.30 på Next – Uddannelse København


Læs mere og se tilmelding

 
 
 
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev