Del

Nyt fra økonomi og administration

Copydan

Copydan iværksætter en undersøgelse på skolerne efter sommerferien 2016, og undersøgelsen løber fra 1. august 2016 til 31. juli 2017. Undersøgelsen indebærer, at alle lærere på skolerne to gange i løbet af perioden skal svare på ét spørgsmål. Copydan vil inden sommerferien indhente mailadresser på skolerne.

Den samme undersøgelse er ved at blive gennemført på bl.a. de almene gymnasier, SOSU-skoler og landbrugsskoler.

Forløb af undersøgelse

1. Informationsmateriale laves (forår 2016)

2. Information/Kommunikation (forsommer 2016) - Informér de respondenter, som skal være med i undersøgelsen. Indhent de nødvendige oplysninger i forhold til valgte supplementer

3. Dataindsamling (01.08.2016) - Overvåg løbende dataindsamling, og overhold deadlines. Inddrag uddannelsesinstitutionerne i nødvendigt omfang.

4. Databehandling (efterår 2017) - Data registreres umiddelbart efter indsamling i overensstemmelse med de ønsker, der er til formålet med undersøgelsen. Der er fuld åbenhed om registreringen, så ved mindste tvivl inddrages uddannelsesinstitutionerne i registreringen af data.

5. Datapræsentation (efterår 2017)
a. Data præsenteres på en tilfredsstillende statistisk bearbejdet måde. Denne undersøgelse har fokus på den samlede kopimængde med henblik på en ny Copydan Tekst&Node rammeaftale i forhold til den pris, der skal betales for de enkelte årselever. Der vil fortsat være en undersøgelse af kopimønstret med henblik på at fordele betalingen til de anvendte forfattere. I skoleåret 2016/2017 vil Copydan udpege 10 skoler, som skal indberette, hvad de kopierer.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K