Del

DM i Teknologi og Erhvervscase 2016

I år er det 5. gang, at Danske Erhvervsskoler afholder DM i Teknologi og Erhvervscase. Innovation og forretningstalent er i højsædet, når gymnasieelever fra hhx og htx konkurrerer om produktudvikling og markedsstrategi.

Konkurrencen vil igen i år afspejle uddannelsernes tætte samspil med erhvervslivet - således består dommerpanelet også af repræsentanter fra erhvervslivet. Teknologiprojektet udfordrer elevernes evner til produktudvikling og produktion, og erhvervscasen udfordrer med udgangspunkt i en konkret virksomhed, nemlig Hansens Flødeis.

Konkurrencen består af tre faser. Den første er en lokal konkurrence på skolerne og den enkelte skole udpeger selv deres vindergruppe. Hvis flere afdelinger er tilmeldt, så kan der udpeges én gruppe fra hver afdeling. Skolen planlægger selv konkurrencen. 

Regionale konkurrencer

Den anden fase er en regional konkurrence, der foregår på de fem værtsskoler IBC, København Nord, Uddannelsescenter Holstebro, Aalborg Handelsskole og ZBC. Der udpeges en vindende gruppe for henholdsvis htx og hhx fra hvert regionsmesterskab, der går videre til finalen. Den enkelte værtsskole planlægger selv konkurrencen.

Finalen
Den tredje fase er finalen, der afholdes den 28. september 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle. Der deltager ét htx og ét hhx hold fra hver af de 5 regionale mesterskaber. Det bedste teknologiprojekt og bedste erhvervscaseprojekt vinder – og der er præmier til nr. 1, 2 og 3. Der udleveres et diplom til alle deltagere. Vinderne får en udtalelse fra juryen om, hvorfor netop deres opgaveløsning har vundet.

Juryen består af en virksomhedsrepræsentant, en repræsentant for de videregående uddannelser samt ministeriets fagkonsulent til teknologifaget henholdsvis ministeriets fagkonsulent til virksomhedsøkonomi og afsætning. 

Finalistdagen

Dagen før finalen, den 27. september 2016, samles finalisterne til en finalistdag bestående af oplæg, aktiviteter og socialt samvær, der på forskellige måder ruster eleverne til selve finalen. Danske Erhvervsskoler ser frem til DM i Teknologi og Erhvervscase i 2016, der er en vigtig begivenhed, som synliggør de tekniske og merkantile gymnasieelevers kompetencer, idérigdom og opfindsomhed.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K