Del

Fusion mellem Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU-centrene og Danske Erhvervsskoler-Lederne

Et ønske om at samle kræfterne i arbejdet med voksen- og efteruddannelse har nu ført frem til en fusion mellem foreningerne.

Fusionen er et resultat af en længere proces, hvor der det seneste års tid har været en tæt dialog om fælles politiske udspil om voksen- og efteruddannelse.

Den 20. april 2016 holdt repræsentanter fra foreningerne et fælles møde, hvor de fremtidige organisatoriske rammer blev aftalt. AMU-centrene melder sig ind i DE-L med virkning fra 1. maj 2016, og de udpeger to repræsentanter til VEU-udvalget i DE-L.

De fem AMU-centre, der nu bliver medlem af DE-L, er:
AMU-Syd, AMU Vest, AMU Nordjylland, AMU-Fyn og AMU Hoverdal.

Læs pressemeddelelse

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K