Del

Status på gymnasieforhandlingerne og årstemamøde 2016

Gymnasieforhandlingerne er i fuld gang blandt Folketingets partier. Danske Erhvervsskoler arbejder med på sidelinjen i forhold til at påvirke den endelige reform.

Du kan læse regeringens udspil her 

Regeringsudspillet forhandles p.t. mellem Folketingets partier. Indtil videre er der fastsat møder frem til den 29. april 2016, hvor der er lagt op til, at forhandlingerne eventuelt kan afsluttes. Danske Erhvervsskoler-Lederne ser mange gode takter i udspillet, og det er tydeligt at foreningen har sat sine tydelige fingeraftryk på en række af de forslag, der er indeholdt i udspillet. 

Opstraming af studieretninger

Det gælder opstramningen af studieretningerne, der efter forslaget nu bliver indrettet, så de tydeligt peger mod bestemte typer af videreuddannelse, og det gælder den større fokus på fagligheden, der giver en mere direkte adgang til de videregående uddannelser uden et stort forbrug af gymnasiale suppleringskurser. Fremover skal der således være mere fokus på, at de gymnasiale uddannelser lever op til deres studiekompetencegivende formål. 

Matematik B

Regeringen lægger op til at matematik B bliver obligatorisk i alle studieretninger, bortset fra studieretninger i forløb med tre sprog på højt niveau, herunder mindst to på A-niveau. For at styrke det naturvidenskabelige område ønsker regeringen også, at flere elever vælger htx-uddannelsen.

Målretningen af de gymnasiale uddannelser handler i høj grad også om at bevidstgøre eleverne om, at valget af en gymnasial uddannelse er en del af et valg, der lige som på erhvervsuddannelsesområdet retter sig mod en profession og en senere karriere. Det har ikke være et problem for hhx og htx, men i nogen grad for stx og hf, som ikke har en tydelig faglig profil, og som derfor af en række elever er blevet brugt som et uforpligtigende valg, der ikke nødvendigvis fører nogen steder hen. 

Modernisering af almen dannelse

Regeringsudspillet handler også om modernisering af den såkaldte almene dannelse, der hidtil især har været knyttet til stx, og de særlige fag der indgår i denne uddannelse.Danske Erhvervsskoler- Lederne hilser det velkomment, at der i udspillet lægges op til et dannelsesbegreb, som handler om demokratisk medborgerskab med fire klare kompetencemål inden for hhv. innovation, det digitale område, det globale og karriere. Dette dannelsesbegreb skal indgå ligeværdigt i alle de gymnasiale uddannelser.

Danske Erhvervsskoler-Lederne hilser det tilsvarende velkomment, at udspillet indeholder en klar tilkendegivelse af behovet for at modernisere eksamensformerne så der skabes bedre sammenhæng mellem prøve, undervisning og samfund. Tilsvarende er det positivt, at der skabes bedre rum for udnyttelse af eksamensperioden.

Danske Erhvervsskoler-Lederne anerkender, at der fastsættes et adgangskrav til de gymnasiale uddannelse på 4 i dansk og matematik, fordi adgangskravet er begrundet med udgangspunkt i faglige hensyn, og fordi adgangskravet står alene uden opryknings- eller overgangskrav undervejs i det samlede forløb. Det giver balance i forhold til kravene i erhvervsuddannelserne, som ud over 02 i de samme fag som betingelse for adgang til GF1 også indeholder overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb. Disse overgangskrav er individuelt fastlagt for de forskellige erhvervsuddannelser netop i overensstemmelse med de faglige krav i den konkrete erhvervsuddannelse.

Grundforløbet
I regeringens udspil skal grundforløbet i de treårige gymnasiale uddannelser gøres ”kortere og bedre”. Grundforløbet skal ifølge udspillet være et ca. tre måneder langt afklaringsforløb uden forhåndstilkendegivelse om ønsket studieretning.

Danske Erhvervsskoler-Lederne er enig i behovet for et bredt grundforløb med fokus på introduktion og vejledning, fordi det giver de bedste muligheder for, at eleverne træffer det rette valg i forlængelse af grundforløbet.

Ifølge regeringens udspil skal grundforløbet samtidigt indeholde mange elementer, som hver for sig forudsætter et forløb af en vis varighed. Der skal indgå introduktion til studieretningernes fagområder og til de videregående uddannelser, prøver, vejledning af den enkelte elev, evalueringssamtale, valgprocedure mv.

Efter elevernes valg af studieretning skal skolen formere studieretningsklasser, foretage time- og fagfordeling samt udarbejde skemaer. Den proces tager erfaringsmæssigt to til tre uger.

Vi ønsker derfor som udgangspunkt, at grundforløbet bevarer sin nuværende længde, men her er et forhandlingsområde, som også inddrager spørgsmålet om elevernes muligheder for at skifte fra et gymnasialt grundforløb til en erhvervsuddannelses GF2, herunder mulighed for at etablere overgangskurser.

I Danske Erhvervsskoler håber vi, at de politiske partier hurtigt kan nå en fælles aftale, så en reform af de gymnasiale uddannelser kan implementeres fra skoleåret 2017-2018. I mellemtiden arbejder vi intenst på at gøre vores indflydelse gældende i forhandlingsfasen. Vi har et godt og respekteret udgangspunkt med de gode erfaringer fra hhx og htx, og vi har store interesser i så vidt som muligt at sikre et sammenhængende ungdomsuddannelsessystem med en tilgang til hhv. de gymnasiale uddannelser, og erhvervsuddannelserne der modsvarer samfundets behov for kompetencer.


 

Årstemamøde 2016

Årets temamøde for lederne af hhx og htx afholdes i år på Munkebjerg Hotel i Vejle den 27. og 28. september 2016. Mødes holdes som tidligere i tilknytning til finalen for DM i Teknologi og Erhvervscase.

Info om tilmelding til årstemamødet følger.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K