Del

Nyt fra IT

Politisk bevågenhed om markedsåbning  

Det er ikke kun skolerne, som interesserer sig for beslutningen om en markedsåbning. Senest har Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg bedt ministeren for børn, undervisning og ligestilling om bl.a. at redegøre for den samfundsøkonomiske gevinst ved, at indkøb af studieadministrative systemer lægges ud på skolerne i stedet for, at Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling sammen med Uddannelses- og Forskningsministeren centralt varetager systemunderstøttelsen af institutionernes administrative opgaver.  

I nedenstående links findes to eksempler på spørgsmål og svar til ministeren:

Eksempel 1 og Eksempel 2.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K