Del

Ungerådgivere skal stoppe diskrimination

Omkring 70 pct. af drenge med anden etnisk baggrund, der starter på en erhvervsuddannelse, gennemfører den ikke.

27,9 pct. af eleverne på erhvervsskolerne i København har udenlandsk herkomst, så Københavns Kommune har valgt at gøre en særlig indsats for at hjælpe disse elever, f.eks. i forhold til diskrimination.

Det sker ved at uddanne elever på erhvervsskolerne til at hjælpe andre elever, som føler sig diskrimineret.14 elever fra erhvervsskoler har brugt deres fritid på at tage et kursus som ungerådgiver og er nu klar til at bistå det tidligere hold af elever, som blev uddannet i efteråret. 

De 14 nye ungerådgivere modtog et diplom af beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev på Københavns Rådhus den 20. april 2016. Undervisningen er foregået fire eftermiddage i marts fra kl. 6-20. Ungerådgiverne er en del af Københavns Kommunes indsats mod diskrimination, ”Stemplet”.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K