Del

Nyt fra gymnaiseområdet

Tidsplan for arbejdet med gymnaisereformen

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udsendt en foreløbig tidsplan for arbejdet med lovforslag, bekendtgørelser og øvrig implementering i forbindelse med reform af de gymnasiale uddannelser.
Se tidsplan 

Regeringen udsendte fredag d. 26. august 2016 forslag til lov om de gymnasiale uddannelser samt udkast til lovændringer for blandt andet eud-loven til høring.
Læs mere her.

Følg arbejdet med implementeringen af gymnasiereformen på Fokus

Årets temakonference

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier afholder årets temakonference for lederne af handelsgymnasierne og de tekniske gymnasier den 27. og 28. september 2016.

Konferencen afholdes som et 12 -12 møde på Munkebjerg Hotel i Vejle. Temaet for konferencen er den nye gymnasiereform.
Tilmelding til konferencen her

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K