Del

Nyt fra Gymnasieområdet

DE-L´s gymnasieudvalg holder møde den 2. marts. Det alt overskyggende dagsordenspunkt er drøftelse af et udspil fra DE-L til de kommende politiske forhandlinger om en reform af de gymnasiale uddannelser.

Man kender endnu ikke datoen for regeringens oplæg til forhandlinger i gymnasieforligskredsen. Den eneste information, der er givet, er, at det bliver i løbet af 2016.

Der er ikke tvivl om, at de kommende politiske forhandlinger kommer til at omfatte:

-Adgangskravet til de gymnasiale uddannelser

-Grundforløbet

-En opstramning af studieretningerne med særlig fokus på, at flere skal optages i en videregående uddannelse

-Ændrede eksamensformer

-Fastsættelse af klare mål for uddannelserne, som det også kendes fra reformen af erhvervsuddannelserne.

Udkastet til DE-L´s gymnasieudspil tager som udgangspunkt i, at samfundet har brug for, at der er flere elever fra folkeskolen, der søger ungdomsuddannelse på erhvervsskolerne, herunder både eud, hhx og htx.

Det har virksomhederne brug for. Dansk Erhverv har fornylig offentliggjort en undersøgelse, der viser, at elever med en hhx eller htx baggrund er særligt efterspurgte i de private virksomheder, og  de opnår højere løn end andre med en anden gymnasial baggrund. Undersøgelse kan hentes læses her

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K