Del

Nyt fra IT-området

Fokus på persondatasikkerhed

Datatilsynet har den netop meldt ud, at de har oprettet en ny tilsynsenhed. Den nye tilsynsenhed får ansvaret for alle Datatilsynets planlagte tilsyn samt Datatilsynets ad hoc tilsyn vedrørende brud på persondatalovens sikkerhedskrav.

Læs mere her

Netprøver.dk

STUK har i starten af februar udsendt nyhedsbrev til skolerne om Netprøver.dk. Læs her

Som det fremgår af nyhedsbrevet, er Netprøver.dk i luften. Det er derfor muligt, for dem der er oprettet som brugeradministratorer  af ministeriet, at tilgå Netprøver.dk med deres UNI-Login og begynde at oprette den enkelte institutions øvrige personalebrugere med forskellige brugerroller i Netprøver.dk.

Læs mere på ministeriets hjemmeside 

I forbindelse med Netprøver.dk-projektet har der været stor fokus på, hvordan snyd forhindres. Snyd ved prøver er et område, som STUK ikke kun i forbindelse med de digitale eksamener, men også generelt har stor fokus på.

Læs mere her 

Lancering af kampagne om it-sikkerhed
Den 1. marts 2016 lancerer Styrelsen for It og Læring (STIL) en kampagne om it-sikkerhed på ungdoms- og voksenuddannelser. Kampagnens formål er at gøre unge opmærksomme på, at det kan have store konsekvenser at angribe, ændre og misbruge data i skolernes it-systemer. Kampagnen lanceres som en opfølgning på, at der har været flere sager, hvor elever har misbrugt adgang til skolers it-systemer til bl.a. at slette fravær.  

Skolerne vil få tilsendt plakater med posten, som kan hænges op på skolen. Derudover kører kampagnen på de sociale medier. Alt dette vil STIL orientere skolerne nærmere om.  

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K