Del

AMU audit tjeklister er forsinket

Reviderede tjeklister til AMU kommer ikke som planlagt inden den 1. marts 2016.

De reviderede tjeklister til AMU audit kan endnu ikke sendes til skolerne, da vi i foreningen er i dialog med STUK om kravene til lærerkvalifikationer ved AMU. Af ministeriets aktuelle vejledning fremstår hovedreglen, at alle AMU lærere skal tage en diplomuddannelse i pædagogik. Skolen kan dog i særlige tilfælde vurdere, at VVU er mest hensigtsmæssig for enkelte lærere. Det gælder også lærere, som er ansat før 2010.
På erhvervsuddannelserne er lærere, som er ansat før 15. januar 2010, undtaget fra hovedreglen om pædagogisk diplomuddannelse, og denne undtagelse, har mange også givet udtryk for, at man anså for gældende på AMU. Så snart emnet er mere afklaret, bliver reviderede AMU tjeklister formidlet til skolerne.  

Nyt om 6 ugers jobrettet

Evaluering af 6 ugers jobrettet uddannelse  

STAR har iværksat en evaluering af 6 ugers jobrettet undersøgelse, da uddannelse som del af beskæftigelsesindsatsen, kan blive et emne i trepartsforhandlingerne. Evalueringen omfatter en elektronisk spørgeguide til skolerne om udbud og gennemført aktivitet og interviews med alle aktører, uddannelsesinstitutioner, efteruddannelsesudvalg, jobcentre og A-kasser. En del af interviewene tilrettelægges som casebesøg i fire kommuner. Lederforeningerne har deltaget i en workshop om spørgeskemaerne til skolerne, og vi vurderer, at vore anbefalinger nu indgår i materialet.  

Administration af 6 ugers jobrettet uddannelse  

Det er vanskeligt at trække valide data om antallet af kursister og årselever på 6 ugers jobrettet uddannelse. Efter aftale med STAR, opfordrer vi alle til at registrere 6 ugers jobrettet rigtigt, så det administrative system kan levere bedre data. I foreningen er vi også interesseret i, at der skabes grundlag for at se, hvor mange der rent faktisk deltager i 6 ugers jobrettet uddannelse.

Tilmelding til 6 ugers jobrettet uddannelse

Når der kommer nye positivlister til skolerne, så er det vigtigt, at selve tilmeldingen til uddannelsesforløbene først sker, når positivlisterne træder i kraft. Der kan altså ikke tilmeldes straks, når listerne er offentliggjort.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K