Del

Ny version af EfterUddannelse.dk er på trapperne

STIL har nu præsenteret reelle forbedringer af EfterUddannelse.dk for referencegruppen, det varsler nye tider.   Den nye version af EfterUddannelse.dk lanceres i to etaper:

  • Til sommer kommer en ” light” version til de virksomheder, som ikke bruger portalen så tit og som gør det lettere for den selvstændige og den lille virksomhed.

  • Ved årsskiftet 2016/17 forventer STIL, at lancere et endnu bedre Efteruddannelse.dk med et enklere tilmeldings- og ansøgningsflow og færre spørgsmål.

Med ”light” versionen til sommer bliver det både nemmere og mere overskueligt at tilmelde en enkelt medarbejder og finde frem til, hvor man søger om godtgørelse. Indtastede oplysninger anvendes i langt højere grad, så både tilmelding og ansøgning om godtgørelse bliver mere simpel.  

Udviklingsarbejdet med en ny portal gik i gang før jul og er baseret på undersøgelsen fra efteråret 2015 og både skoler og virksomheder har bidraget til forbedringerne.
Der bliver behov for at sprede den gode nyhed om en bedre udgave og der er en kommunikationsplan på vej.  

DE-L deltager i referencegruppen til VEU-portalen, og vi hilser virkelig forbedringerne velkommen. Det var et konstruktivt og lovende møde, hvor vi blev præsenteret for forbedringerne.
Tina Møller Steenstrup, Tech College Aalborg udtalte efter mødet: ”Som skolerepræsentant ser jeg frem til en ny og meget forbedret portal, som fremover både tilgodeser store som små virksomheder. Det vil forbedre vilkårene væsentligt for vores kunder med en nuanceret portal, og dermed vil Tech College Aalborg også opleve, at vi leverer en bedre service over for kunderne. Jeg vil opfordre alle til at hjælpe med at brede det gode budskab ud til såvel kunder, uddannelseskonsulenter som administrativt personale.  Alle skoler oplever et stigende behov for at optimere og kvalitetssikre – det er Efteruddannelse.dk et godt eksempel på med denne række af kommende tiltag.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K