Del

Nyt fra IT

Sidste nyt vedr. markedsgørelse
Styrelsen for It og Læring (STIL) har i sidste uge udsendt et infobrev til skolerne, hvor der informeres om status for STILs arbejde med markedsgørelsen af de studieadministrative systemer.
Se infobrev

I brevet fremgår det, at udfasningen af EASY-A har konsekvenser for en række af de andre (del)systemer, der i dag indgår i STILs portefølje af studieadministrative systemer, og som skolerne i dag benytter.
Figuren nedenfor fra brevet illustrerer, hvordan markedsgørelsen vil påvirke øvrige af STILs systemer.

 

Af figuren fremgår det, at STIL påtænker at udfase den administrative del samt LMS-delen af Elevplan sammen med EASY-A i sommeren 2018. De resterende praktikpladsfunktioner i Elevplan vil sammen med de elev- og virksomhedsrettede dele af EASY-P blive erstattet af en ny central praktikportal i 2017/2018.

Endelig vil STIL, som tidligere nævnt, i sommeren 2018 have adskilt EASY-A og efteruddannelse.dk, således at skolerne ikke skal administrere efteruddannelsesaktivitet via EASY-A. Læs mere om de enkelte systemer og systemdele i bilaget til STILs nyhedsbrev.
Se her

Skolerne kan finde yderligere informationer på den hjemmeside, som STIL har oprettet til projektet under overskriften frit valg af studiesystemer.
Se her

Derudover vil Danske Erhvervsskoler og Danske SOSU-skoler forsat informere om projektet via Danske Erhvervsskolers hjemmeside og nyhedsmails til skolerne. Endelig er skolerne altid velkommen til at kontakte projekt- og økonomikonsulent Anne Wieth-Knudsen.
Se mere her

Persondataforordning
Efter fire års forhandlinger er EU klar med den nye persondataforordning, som vil træde i kraft i 2018. Der er dog flere områder, som endnu er uvisse. Bl.a. mangler teksten at blive oversat til dansk, og Danmark (og de andre medlemsstater) skal beslutte, hvad man vil gøre på områder, hvor medlemsstaterne har frihedsgrader. For de særligt interesserede henvises til EU’s hjemmeside.
Se mere

Hvad dog står klar er, at den nye forordning medfører en række skærpelser til, hvordan data håndteres. Danske Erhvervsskoler arbejder derfor på at få sendt yderligere information ud til skolerne samt afholde et halvdagsarrangement med information om forordningens betydning for erhvervsskolerne.

Optagelse.dk

STIL har i starten af det nye år sent skolerne et orienteringsbrev vedr. midlertidig procedure for optagelsesprocessen for ansøgere uden for skolen. Baggrunden for brevet er de store udfordringer, som der har været med ansøgere, som ikke har kunne prioritere deres uddannelsesønsker.

Da STIL først vil have en teknisk løsning, som tillader samtlige ansøgere at prioritere deres uddannelsesønsker, klar i 2017, har STIL valgt en midlertidig model, hvor STIL udarbejder en liste over de ansøgere uden for skolen, der har flere end ét uddannelsesønske.

Denne liste sendes pr. e-mail til alle uddannelsesinstitutioner, som eleverne har angivet og dén uddannelsesinstitution, som eleven først har tilføjet sin ansøgning, skal derpå tage kontakt til ansøgeren og spørge, hvorledes ansøgeren prioriterer sine uddannelsesønsker. STIL har informeret skolerne om modellen i et særskilt brev.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K