Del

Nyt fra økonomiudvalget

Indkøb
SKI afholder den 7. og 9. marts Årsdage for offentligt indkøb 2016 i henholdsvis Århus og København. 
Læs mere

Energistyrelsen er kommet med en række anbefalinger, når man skal købe energiforbrugende produkter.
Læs mere

Regnskab og revision
På Undervisningsministeriets hjemmeside er der under punktet Revisionsprotokol og revisortjeklisten lagt revisortjeklister, som skal anvendes for 2015, samt paradigme for revisionsprotokollat med tilhørende vejledning og forord, som kan anvendes for 2015.
Se revisortjeklister

Under punktet Aflæggelse af årsrapport for 2015 ligger paradigme til bestyrelsens stillingtagen, som kan anvendes for 2015.
Se paradigme

Derudover oplyser Undervisningsministeriet, at paradigme for og vejledning til årsrapporten samt målrapporteringen på det regulerede område vil blive lagt ud hurtigst muligt.

Endelig er der på Undervisningsministeriets hjemmeside lagt de nye revisionsbekendtgørelser ud, som gælder fra regnskabsåret 2016.
Se revisionsbekendtgørelser

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K